PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
ئىككىلەنمەك
普通话cmn-000不尴不尬
普通话cmn-000两边倒
普通话cmn-000举棋不定
普通话cmn-000依违
普通话cmn-000动摇
普通话cmn-000嘀咕
普通话cmn-000
普通话cmn-000徘徊
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000沉吟
普通话cmn-000犹犹豫豫
普通话cmn-000犹疑
普通话cmn-000犹豫
普通话cmn-000犹豫不决
普通话cmn-000瞻前顾后
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000踌躇
普通话cmn-000踌躇不决
普通话cmn-000踟蹰
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000迟疑
普通话cmn-000首鼠两端
普通话cmn-000首鼠端
Hànyǔcmn-003bù gān bù gà
Hànyǔcmn-003chén yín
Hànyǔcmn-003chí
Hànyǔcmn-003chí chú
Hànyǔcmn-003chí yí
Hànyǔcmn-003chóu
Hànyǔcmn-003chóu chú
Hànyǔcmn-003chóu chú bù jué
Hànyǔcmn-003chú
Hànyǔcmn-003chōng
Hànyǔcmn-003dòng yáo
Hànyǔcmn-003dī gu
Hànyǔcmn-003huái
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jǔ qí bù dìng
Hànyǔcmn-003liǎng biān dǎo
Hànyǔcmn-003pái huái
Hànyǔcmn-003shǒu shǔ duān
Hànyǔcmn-003shǒu shǔ liǎng duān
Hànyǔcmn-003tǐng
Hànyǔcmn-003yuè
Hànyǔcmn-003yóu yí
Hànyǔcmn-003yóu yóu yù yù
Hànyǔcmn-003yóu yù
Hànyǔcmn-003yóu yù bù jué
Hànyǔcmn-003yī wéi
Hànyǔcmn-003zhān qián gù hòu
ئۇيغۇرچەuig-000ئارزۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىسالدا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىسالدى بولامق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىسالدى بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىسالدى بولۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاقىۋىتىنى ئويلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدى-كەينىگە قاراپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالچاڭلاپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىلالماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلىنىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئويلىنىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىستەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككى خىيالدا قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىلىنىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ئۆزىگە سۆزلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆسۈپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇزاق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇزۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇياقتىن-بۇياققا مېڭىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈنۈپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتراپلىق ئويلىنىپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئەخمەق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەقىلسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قارارغا كېلەلمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىرقارارغا كېلەلمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزۇق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزۇلۇپ كەتكەن
ئۇيغۇرچەuig-000بەرداشلىق بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارتىپ چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000تومۇر سۇس سوقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇراقسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز ياتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەلپۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەمەننا قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋرىنىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋرەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋرەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دىلىغۇل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000دىلىغۇل بولۇش
ئۇيغۇرچەuig-000دىڭگايماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۆت
ئۇيغۇرچەuig-000دېلىغۇل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەت-رەت ۋە ئىگىز
ئۇيغۇرچەuig-000سوزماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىڭار
ئۇيغۇرچەuig-000سىڭاريان
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرەلمە
ئۇيغۇرچەuig-000سۇسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000شارتتىدە
ئۇيغۇرچەuig-000غودۇڭشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000غۇدۇرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000غۇدۇڭشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتتىق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاشاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000قاپاقباش
ئۇيغۇرچەuig-000قىيپاش
ئۇيغۇرچەuig-000قەتئىي تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000كالۋا
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرەڭلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزى قىيماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆمسەم پىشارمىكىن
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىنى تۇختىتالماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000كۇسۇلداشماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۇسۇلدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېيىن قالغان
ئۇيغۇرچەuig-000كېيىن قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىككەن
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەچ
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000ناھايىتى
ئۇيغۇرچەuig-000ياقسام پىشارمىكىن
ئۇيغۇرچەuig-000يان
ئۇيغۇرچەuig-000يانتۇ
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقىرىغا ئېتىلىپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىچىرلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقماقتەك
ئۇيغۇرچەuig-000چوقچايماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر ئويلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000چى
ئۇيغۇرچەuig-000چىدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىڭ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000گالۋاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000گۇماندا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاماقەت


PanLex

PanLex-PanLinx