PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
خەتەرلىك
普通话cmn-000不可告人
普通话cmn-000不妙
普通话cmn-000不安全的
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000凶险
普通话cmn-000凶险的
普通话cmn-000
普通话cmn-000危若朝露
普通话cmn-000危险
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000悬乎
普通话cmn-000惊险
普通话cmn-000
普通话cmn-000盲人骑瞎马
普通话cmn-000累卵
普通话cmn-000累卵之危
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000阴险
普通话cmn-000
普通话cmn-000险恶
普通话cmn-000
普通话cmn-000龙盘虎踞
普通话cmn-000龙蟠虎踞
Hànyǔcmn-003bù kě gào rén
Hànyǔcmn-003bù miào
Hànyǔcmn-003bù ān quán de
Hànyǔcmn-003dài
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003huàn
Hànyǔcmn-003jiān
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jīng xiǎn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003lèi luǎn
Hànyǔcmn-003lèi luǎn zhī wēi
Hànyǔcmn-003lóng pán hǔ jù
Hànyǔcmn-003máng rén qí xiā mǎ
Hànyǔcmn-003wēi
Hànyǔcmn-003wēi ruò zhāo lù
Hànyǔcmn-003wēi xiǎn
Hànyǔcmn-003xiōng xiǎn
Hànyǔcmn-003xiōng xiǎn de
Hànyǔcmn-003xiǎn
Hànyǔcmn-003xiǎn è
Hànyǔcmn-003xuán
Hànyǔcmn-003xuán hū
Hànyǔcmn-003yán
Hànyǔcmn-003yīn
Hànyǔcmn-003yīn xiǎn
Hànyǔcmn-003yōu
Hànyǔcmn-003ǎi
日本語jpn-000危険
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتا-ئانىلارنىڭ ماتىمىنى كۆرسىتىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئاخىرەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەم بەدىنىدىكى تېرە
ئۇيغۇرچەuig-000ئاران
ئۇيغۇرچەuig-000ئاران دېگەندە
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلىقى يىراق
ئۇيغۇرچەuig-000ئازراق
ئۇيغۇرچەuig-000ئازلا قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستىرتىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستىىرتىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسمان پەلەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسمان-پەلەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاي
ئۇيغۇرچەuig-000ئاياللارنىڭ جىنسىي ئەزاسى
ئۇيغۇرچەuig-000ئاپەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچقۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000ئويلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويمان
ئۇيغۇرچەuig-000ئويۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوچۇق ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000ئىش
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچ يوق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچلىك ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنچىكە
ئۇيغۇرچەuig-000ئىگىز تاغ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزگەرتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇ دۇنيا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇتۇق قازانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر-بېسىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىزدىن چىقارغۇسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلان قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000ئېيتقۇسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىز ۋە چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەندىشە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەندىشە قىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەنسىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەپسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئەپلەشمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000باغلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باقىي دۇنيا
ئۇيغۇرچەuig-000بالا-قازا
ئۇيغۇرچەuig-000بالايىئاپەت
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىخەتەر ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000بىر ئاز
ئۇيغۇرچەuig-000بىر تەرەپ بولمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000بىر تەرەپ قىلىنمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قانچە
ئۇيغۇرچەuig-000بىر نەچچە
ئۇيغۇرچەuig-000بىزار
ئۇيغۇرچەuig-000بىزار بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزۇق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇلغارى
ئۇيغۇرچەuig-000تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاس-تاس
ئۇيغۇرچەuig-000تاس-تاس قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاسلا قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاش
ئۇيغۇرچەuig-000تاش دۆۋىلەنگەن
ئۇيغۇرچەuig-000تاش يىغىلغان
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ ئۆڭكۈرى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ جىنسلىرى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ جىنسى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ جىنىسى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ چوققىسى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغنىڭ شىمالى تەرىپى
ئۇيغۇرچەuig-000تاغنىڭ شىمالىي تەرىپى
ئۇيغۇرچەuig-000تام
ئۇيغۇرچەuig-000توغرا ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000تويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز
ئۇيغۇرچەuig-000تۈپتۈز
ئۇيغۇرچەuig-000تۈگۈن
ئۇيغۇرچەuig-000تەخمىنەن
ئۇيغۇرچەuig-000تەربىيە بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەس
ئۇيغۇرچەuig-000تەسكەي
ئۇيغۇرچەuig-000تەسەۋۋۇر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەشۋىشلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەھلىكە
ئۇيغۇرچەuig-000جىددىي
ئۇيغۇرچەuig-000جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000خاتا
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەمسىزلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خالىي
ئۇيغۇرچەuig-000خىلۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000خۇرۇم
ئۇيغۇرچەuig-000خۇپىيانە
ئۇيغۇرچەuig-000خېيىم-خەتەر
ئۇيغۇرچەuig-000خەتەر
ئۇيغۇرچەuig-000خەتەر يەتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خەتەرلىك ئۆتكەل
ئۇيغۇرچەuig-000خەققە دېگىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپ
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپ تۇغدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپ-خەتەر
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپلىك
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپلىك تەخمىنەن
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپلىك جاي
ئۇيغۇرچەuig-000دالدا
ئۇيغۇرچەuig-000دۆت
ئۇيغۇرچەuig-000دۇرۇس
ئۇيغۇرچەuig-000دېرەك
ئۇيغۇرچەuig-000دېيەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000دېگۈدەك
ئۇيغۇرچەuig-000دېۋەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000دەرمانسىز
ئۇيغۇرچەuig-000دەريانىڭ جەنۇبىي تەرىپى
ئۇيغۇرچەuig-000دەل
ئۇيغۇرچەuig-000دەل جايىدا
ئۇيغۇرچەuig-000دەۋر
ئۇيغۇرچەuig-000راۋرۇس
ئۇيغۇرچەuig-000راۋۇرۇس
ئۇيغۇرچەuig-000رۇس
ئۇيغۇرچەuig-000رەھىمسىز
ئۇيغۇرچەuig-000زىبا
ئۇيغۇرچەuig-000زىيان يەتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زېرىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زەھەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000سالقىن
ئۇيغۇرچەuig-000سالماقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سايە
ئۇيغۇرچەuig-000ستراتېگىيىلىك مۇھىم ئورۇن
ئۇيغۇرچەuig-000سولاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرۈن
ئۇيغۇرچەuig-000سۇقۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېغىنماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەكراتقا چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شامال
ئۇيغۇرچەuig-000غار
ئۇيغۇرچەuig-000غۇۋا
ئۇيغۇرچەuig-000غەم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەم-ئەندىشە
ئۇيغۇرچەuig-000قاتتىق
ئۇيغۇرچەuig-000قارا نىيەت
ئۇيغۇرچەuig-000قاراڭغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000قاماپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قامىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قانداق
ئۇيغۇرچەuig-000قانچە
ئۇيغۇرچەuig-000قانۇن
ئۇيغۇرچەuig-000قانۇنىيەت
ئۇيغۇرچەuig-000قاچان
ئۇيغۇرچەuig-000قورام تاش
ئۇيغۇرچەuig-000قورققاق
ئۇيغۇرچەuig-000قورقۇنچاق
ئۇيغۇرچەuig-000قورقۇنچلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قىيا تاش
ئۇيغۇرچەuig-000قىياس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىيىن
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇق تەسەۋۋۇر
ئۇيغۇرچەuig-000قەبىھ
ئۇيغۇرچەuig-000قەمەر
ئۇيغۇرچەuig-000كاشلا
ئۇيغۇرچەuig-000كاشلا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000كالۋا
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك ئۈستەل
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك جوزا
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك شىرە
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرۈپ تۇ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرۈپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرسىتىپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆن
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل بۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈچسىز
ئۇيغۇرچەuig-000كېلىشكەن
ئۇيغۇرچەuig-000كەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەين
ئۇيغۇرچەuig-000مۆكتۈرۈپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇئەننەس
ئۇيغۇرچەuig-000مۇپتىلا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھىم نۇقتا
ئۇيغۇرچەuig-000مۇۋەپپەقىيەت قازانماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۈشكۈل
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىي
ئۇيغۇرچەuig-000مەزگىل
ئۇيغۇرچەuig-000مەككار
ئۇيغۇرچەuig-000مەنئىي قىلىش بۇيرۇقى
ئۇيغۇرچەuig-000مەنپىي
ئۇيغۇرچەuig-000مەنپىي ئاي
ئۇيغۇرچەuig-000مەنپىي زەرەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000نازۇك
ئۇيغۇرچەuig-000نامايان قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نېمىدېگەن
ئۇيغۇرچەuig-000نېمە
ئۇيغۇرچەuig-000نەزەربەنت قىلىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000نەسىھەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نەپىس
ئۇيغۇرچەuig-000نەچچە
ئۇيغۇرچەuig-000ياخشى ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000يار
ئۇيغۇرچەuig-000يامان
ئۇيغۇرچەuig-000ياۋۇز
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇن
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇن جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىن
ئۇيغۇرچەuig-000يۇ
ئۇيغۇرچەuig-000يۇشۇرۇن
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىن كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىنلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىق
ئۇيغۇرچەuig-000يەن
ئۇيغۇرچەuig-000پاراكەندىچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000پاراكەندە بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاراكەندە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پالاكەت
ئۇيغۇرچەuig-000پاناھ بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000پايدىسىز
ئۇيغۇرچەuig-000پىنھان
ئۇيغۇرچەuig-000پۇراق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇرسەت
ئۇيغۇرچەuig-000پېتىنقى
ئۇيغۇرچەuig-000پەرق چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چاتاق
ئۇيغۇرچەuig-000چاتاق بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاتاق چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوققا
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چىشى
ئۇيغۇرچەuig-000چىشىغا تەگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000گومۇش
ئۇيغۇرچەuig-000گىرىپتار بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000گۈزەل
ئۇيغۇرچەuig-000گۋاتېمالا
ئۇيغۇرچەuig-000گۋىنىيە
ئۇيغۇرچەuig-000گې
ئۇيغۇرچەuig-000ھارغىن
ئۇيغۇرچەuig-000ھالسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ھامىيلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاڭۋاقتى
ئۇيغۇرچەuig-000ھىيلىگەر
ئۇيغۇرچەuig-000ھۆكۈمەت ئىشى
ئۇيغۇرچەuig-000ھەل بولمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيز
ئۇيغۇرچەuig-000ۋېي
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەھىمىلىك
Uyghurcheuig-001xeterlik


PanLex

PanLex-PanLinx