PanLinx

Englisheng-000
how often
toskërishteals-000sa shpesh
العربيةarb-000لطالما
Rukigacgg-000kangahe
Rukigacgg-000kangahi
Tsétsêhéstaestsechy-000tónetóʼeʼše
nəxʷsƛ̕ay̕əmúcənclm-000k̕ʷənáɬ
國語cmn-001多久
國語cmn-001多常
國語cmn-001幾次
Middle Cornishcnx-000py lies termyn
Kernowekcor-000py lies termyn
Deutschdeu-000wie oft
Deutschdeu-000wie viel Mal
Deutschdeu-000wie viele Mal
Tłįchǫdgr-000dàgoètłǫ
Dyaberdyaberdyb-000ŋandjer-god-an
Englisheng-000how many times
françaisfra-000avec quelle frequence
françaisfra-000avec quelle fréquence
françaisfra-000combien de fois
yn Ghaelgglv-000cre vennick
ἑλληνικὴ γλῶτταgrc-000ποσάκις
asụsụ Igboibo-000ùgbòlò òne
interlinguaina-000quante vices
日本語jpn-000何度
日本語jpn-000何遍
Tâi-gínan-003Lōa-chē pái
isiNdebelende-000kangaki
Nimanburnmp-000ŋandjer-god-an
Nyulnyulnyv-000ŋandjer-god-an
Old Cornishoco-000py lies termyn
فارسیpes-000چه اوقات
русскийrus-000сколько раз
संस्कृतम्san-000कतिधा
xʷsenəčqənstr-000k̕ʷəneɬ
Nourmaundxno-000quante feiz
Nourmaundxno-000quante feiz que
Nourmaundxno-000quantes feiz
Yaoyao-000kadiingwa


PanLex

PanLex-PanLinx