PanLinx

𡨸儒vie-001
U+art-2546311
普通话cmn-000
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003diào
Hànyǔcmn-003tiao
Hànyǔcmn-003tiáo
Hànyǔcmn-003tiāo
Hànyǔcmn-003tiǎo
Hànyǔcmn-003táo
Englisheng-000carry
日本語jpn-000
Nihongojpn-001chou
Nihongojpn-001idomu
Nihongojpn-001kakageru
Nihongojpn-001tou
한국어kor-000
Hangungmalkor-001co
Hangungmalkor-001to
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dheu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002teu
tiếng Việtvie-000khiêu
tiếng Việtvie-000thao
tiếng Việtvie-000thiêu
tiếng Việtvie-000thiểu
tiếng Việtvie-000tra
tiếng Việtvie-000vẹo
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003tiu1
gwong2dung1 wa2yue-003tiu5
gwong2dung1 wa2yue-003tou1
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx