PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
ئۆز بېشىمچىلىق قىلماق
普通话cmn-000一意孤行
普通话cmn-000专擅
普通话cmn-000专断
普通话cmn-000任性
普通话cmn-000作威作福
普通话cmn-000各行其是
普通话cmn-000恣睢
普通话cmn-000恣肆
普通话cmn-000放纵无度
普通话cmn-000狂放
普通话cmn-000独断
普通话cmn-000独断专行
普通话cmn-000独断独行
普通话cmn-000自作主张
普通话cmn-000自行其是
普通话cmn-000
普通话cmn-000飞扬跋扈
普通话cmn-000骄横
Hànyǔcmn-003dú duàn
Hànyǔcmn-003dú duàn dú xíng
Hànyǔcmn-003dú duàn zhuān xíng
Hànyǔcmn-003fàng zòng wú dù
Hànyǔcmn-003fēi yáng báhù
Hànyǔcmn-003gè xíng qí shì
Hànyǔcmn-003jiāo hèng
Hànyǔcmn-003kuáng fàng
Hànyǔcmn-003rèn xìng
Hànyǔcmn-003yī yì gū xíng
Hànyǔcmn-003zhuān
Hànyǔcmn-003zhuān duàn
Hànyǔcmn-003zhuān shàn
Hànyǔcmn-003zuò wēi zuò fú
Hànyǔcmn-003zì suī
Hànyǔcmn-003zì sì
Hànyǔcmn-003zì xíng qí shì
Hànyǔcmn-003zì zuò zhǔ zhāng
ئۇيغۇرچەuig-000ئاق كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000ئىستىبداتلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىستىبداتلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز بىشىمچىلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز بېشىمچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز بېشىمچىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز مەيلىچە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزى بىلگىنىنى قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى يىغىۋالالماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆكتەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆكتەملىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەركىن ۋە تەبىئىي
ئۇيغۇرچەuig-000ئەيمەنمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000باشباشتاقلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بولۇشىچە
ئۇيغۇرچەuig-000بىشەم
ئۇيغۇرچەuig-000بىشەملىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىشەملىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەڭباشلىق
ئۇيغۇرچەuig-000بەڭباشلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەتۈر
ئۇيغۇرچەuig-000تەتۈرلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000تەتۈرلۈك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەپتارتماسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000جۇەن
ئۇيغۇرچەuig-000خالىغىنىچە
ئۇيغۇرچەuig-000خالىغىنىچە ئىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خالىغىنىچە ئەسكىلىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دەۋران سۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زورلۇق-زومبۇرلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000زورلۇق-زومبۇلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000زورلۇق-زومبۇلۇق قىلماق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەمىمىي
ئۇيغۇرچەuig-000نادان
ئۇيغۇرچەuig-000نادانلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاكىممۇتلەقلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھالال
ئۇيغۇرچەuig-000ھەددىدىن ئاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەددىدىن ئېشىپ كەتمەك


PanLex

PanLex-PanLinx