PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
سىرلىق
普通话cmn-000不可思议的
普通话cmn-000不可捉摸
普通话cmn-000令人看不清摸不透
普通话cmn-000
普通话cmn-000奥秒
普通话cmn-000奥秘
普通话cmn-000
普通话cmn-000微妙
普通话cmn-000心腹
普通话cmn-000暗昧
普通话cmn-000暧昧
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000玄乎
普通话cmn-000玄妙
普通话cmn-000玄虚
普通话cmn-000玄远
普通话cmn-000神圣玄妙
普通话cmn-000神密
普通话cmn-000神秘
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000诡秘
普通话cmn-000超人
普通话cmn-000
普通话cmn-000蹊跷
普通话cmn-000闷葫芦
普通话cmn-000
普通话cmn-000难理解
Hànyǔcmn-003bù kě sī yì de
Hànyǔcmn-003bù kě zhuō mō
Hànyǔcmn-003chāo rén
Hànyǔcmn-003guǐ mì
Hànyǔcmn-003lìng rén kàn bù qīng mō bù tòu
Hànyǔcmn-003miǎo
Hànyǔcmn-003mèn hú lu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003nán lǐ jiě
Hànyǔcmn-003shén mì
Hànyǔcmn-003shén shèng xuán miào
Hànyǔcmn-003wēi
Hànyǔcmn-003wēi miào
Hànyǔcmn-003xuán
Hànyǔcmn-003xuán hu
Hànyǔcmn-003xuán miào
Hànyǔcmn-003xuán xū
Hànyǔcmn-003xuán yuǎn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003xī qiāo
Hànyǔcmn-003xīn fù
Hànyǔcmn-003yǐn
Hànyǔcmn-003zhì
Hànyǔcmn-003àimèi
Hànyǔcmn-003àn mèi
Hànyǔcmn-003ào
Hànyǔcmn-003ào miǎo
Hànyǔcmn-003ào mì
日本語jpn-000塗ってある
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجايىپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئاخىرى
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتىكى ئادەملەردىن ئۈستۈن
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتىن تاشقىرى
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەمنىڭ ئېسىگە كەلمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەمنىڭ ئەقلى يەتمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئاز
ئۇيغۇرچەuig-000ئازاب-ئوقۇبەت تارتقان
ئۇيغۇرچەuig-000ئازابلانغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئازغىنە
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسايىشتە
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسما
ئۇيغۇرچەuig-000ئاقماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاياغ ئىزى
ئۇيغۇرچەuig-000ئاۋ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاۋسترىيىنىڭ قىسقارتىپ ئاتىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000ئاۋستىرىيە
ئۇيغۇرچەuig-000ئوردىنىڭ ئىچكىرىسى
ئۇيغۇرچەuig-000ئويلاپ باقمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئوچاق ئىلاھى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزىلەڭگۈ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچىسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتايىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنچىكە
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچكىرىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىگە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتەر يول
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇخلاپ چۈشىگىمۇ كىرمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇششاق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇنتۇل
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېرستېدنىڭ قىسقارتىلمى
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىقلىق تۇرغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىلمىغان قاپاق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرزان
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرزىمەس
ئۇيغۇرچەuig-000ئەقىل يەتمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋلىيا
ئۇيغۇرچەuig-000بوش
ئۇيغۇرچەuig-000بى
ئۇيغۇرچەuig-000بىلىنەر-بىلىنمەس
ئۇيغۇرچەuig-000بىلىپ بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توختاپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىلسىمات
ئۇيغۇرچەuig-000تىمتاس
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچ
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەن دەرىجىدىكى
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەن گرادۇسلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇراقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇم قارا
ئۇيغۇرچەuig-000تېرەن
ئۇيغۇرچەuig-000تېگى-تەكتىگە يەتكىلى بولماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تېگىگە يەتكىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000تەبىئەتتىن ھالقىغان
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000جانسىز
ئۇيغۇرچەuig-000جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم
ئۇيغۇرچەuig-000خارابلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000خاسىيەتلىك ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000خاسىيەتلىك ئادەمدە بولىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000خوجايىن
ئۇيغۇرچەuig-000خىرە
ئۇيغۇرچەuig-000خىلۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000خىيالغا كەلتۈرۈپ باقمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000خۇنۇك
ئۇيغۇرچەuig-000خۇنۈك
ئۇيغۇرچەuig-000خۇپىيانە
ئۇيغۇرچەuig-000دەسسىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زاتى پەس
ئۇيغۇرچەuig-000زور
ئۇيغۇرچەuig-000زىل
ئۇيغۇرچەuig-000ساختا
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىر
ئۇيغۇرچەuig-000سىرداش
ئۇيغۇرچەuig-000سىكۇنت
ئۇيغۇرچەuig-000سۇس
ئۇيغۇرچەuig-000سېكۇنت
ئۇيغۇرچەuig-000سېھىرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000شالاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000شى
ئۇيغۇرچەuig-000شىمالىي
ئۇيغۇرچەuig-000شۈبھىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000غايىپتىن پە
ئۇيغۇرچەuig-000غۇر-غۇر
ئۇيغۇرچەuig-000غۇۋا
ئۇيغۇرچەuig-000غەلىتە
ئۇيغۇرچەuig-000قارا
ئۇيغۇرچەuig-000قارا يۈز
ئۇيغۇرچەuig-000قاراڭغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000قالتىس ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000قورسىقىدىكى
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قىلتىرىق
ئۇيغۇرچەuig-000قېلىن
ئۇيغۇرچەuig-000قەلب
ئۇيغۇرچەuig-000كاتتا
ئۇيغۇرچەuig-000كاتىپ
ئۇيغۇرچەuig-000كاسات
ئۇيغۇرچەuig-000كاساتچىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000كالۋا
ئۇيغۇرچەuig-000كىشىنىڭ ئەقلى يەتمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىككنە
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىككىنە
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىدىكى
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىدىكى ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەم
ئۇيغۇرچەuig-000كەمبەغەل
ئۇيغۇرچەuig-000لاپ
ئۇيغۇرچەuig-000لەقۋا
ئۇيغۇرچەuig-000مىستىك
ئۇيغۇرچەuig-000مىكرو
ئۇيغۇرچەuig-000مۇبالىغە
ئۇيغۇرچەuig-000مۇجمەل
ئۇيغۇرچەuig-000مۇساپە
ئۇيغۇرچەuig-000مۇقىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھىم ئەمەل
ئۇيغۇرچەuig-000مېتافىزىكىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىي
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىي دورا
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىي رېتسېپ
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىيەت
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىيەتلىك ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەخپىيەتلىكنى ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەنىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000مەيىن
ئۇيغۇرچەuig-000نائېنىق
ئۇيغۇرچەuig-000نازۇك
ئۇيغۇرچەuig-000نامرات
ئۇيغۇرچەuig-000نورماللىقتىن ئېشىپ كەتكەن
ئۇيغۇرچەuig-000نېپىز
ئۇيغۇرچەuig-000نەسلى پەس
ئۇيغۇرچەuig-000يالغۇز ئاياغ يول
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇن
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇنغان
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000يول
ئۇيغۇرچەuig-000يىراق
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىن ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىق
ئۇيغۇرچەuig-000يەشكىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000پېرۇ
ئۇيغۇرچەuig-000پېرۇنىڭ قىسقىچە ئاتىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000پەرەز قىلغىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000پەس
ئۇيغۇرچەuig-000پەسكەش
ئۇيغۇرچەuig-000پەيغەمبەر
ئۇيغۇرچەuig-000چوشقا ئېغىلى
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چىغىر يول
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشىنىش تەس
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشىنىش قىيىن بولغان
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشىنىپ بولماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشىنىپ بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرگىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەنگىلى بولمايدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000چەيلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گاداي
ئۇيغۇرچەuig-000گومۇش
ئۇيغۇرچەuig-000ھەقىقەتتىن يىراق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيران قالغۇدەك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق تۇرماق
Uyghurcheuig-001sirliq


PanLex

PanLex-PanLinx