PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
ئورام
普通话cmn-000包装
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000线圈
普通话cmn-000绕组
普通话cmn-000
普通话cmn-000缠圈
普通话cmn-000
普通话cmn-000
Hànyǔcmn-003bāo zhuāng
Hànyǔcmn-003chán quān
Hànyǔcmn-003guāng
Hànyǔcmn-003jiǎo
Hànyǔcmn-003juàn
Hànyǔcmn-003niǎn
Hànyǔcmn-003quān
Hànyǔcmn-003rào zǔ
Hànyǔcmn-003xiàn quān
Hànyǔcmn-003zhòu
Hànyǔcmn-003zhóu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
日本語jpn-000
日本語jpn-000巻き
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئارخىپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلىشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئازابلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايال
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلاندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانما
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوراش قەغىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئورالغان يىپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئورالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورام گۇرۇپپىسى
ئۇيغۇرچەuig-000ئوراپ ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىماق ۋە قاچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىۋا
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغۇل
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغۇل بالا
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغۇل-قىزلار
ئۇيغۇرچەuig-000ئوق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىش-ھەرىكەتنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆپچۆرىنى توسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆچۈرۈپ تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇستاز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېشىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئەر
ئۇيغۇرچەuig-000ئەركەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000باغلام
ئۇيغۇرچەuig-000بالا
ئۇيغۇرچەuig-000بوغچىلاش
ئۇيغۇرچەuig-000بولاق
ئۇيغۇرچەuig-000بوۋاق
ئۇيغۇرچەuig-000بۆلۈم
ئۇيغۇرچەuig-000بۈدۈر
ئۇيغۇرچەuig-000تاڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000توشماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولماق
ئۇيغۇرچەuig-000توم
ئۇيغۇرچەuig-000توپلام
ئۇيغۇرچەuig-000توپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىيىن
ئۇيغۇرچەuig-000تۆشۈكلۈك كىچىك ئۈنچە
ئۇيغۇرچەuig-000تۇخۇم
ئۇيغۇرچەuig-000تۇلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈرۈم
ئۇيغۇرچەuig-000تۈرۈم يۇڭ يىپ
ئۇيغۇرچەuig-000تېڭىق
ئۇيغۇرچەuig-000تېۋىپ
ئۇيغۇرچەuig-000جىلد
ئۇيغۇرچەuig-000جۈەن
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرە
ئۇيغۇرچەuig-000خان ۋارىسى
ئۇيغۇرچەuig-000دائىرە
ئۇيغۇرچەuig-000دارغا ئاسماق
ئۇيغۇرچەuig-000دارغا ئېسىش جازاسى
ئۇيغۇرچەuig-000دانە-دانە نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000دۈگلەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۈگىلەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەۋر
ئۇيغۇرچەuig-000دەۋر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رايون
ئۇيغۇرچەuig-000رەھبەرلىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000زى
ئۇيغۇرچەuig-000سولماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىم ئورامى
ئۇيغۇرچەuig-000سۈزگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000شافتا
ئۇيغۇرچەuig-000شاھزادە
ئۇيغۇرچەuig-000شېۋە پاخالغا ئورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000شەھەر
ئۇيغۇرچەuig-000غالتەك
ئۇيغۇرچەuig-000غالتەك ئوق
ئۇيغۇرچەuig-000قامىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوتان
ئۇيغۇرچەuig-000قورشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولۋاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىسىم
ئۇيغۇرچەuig-000قىينىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېيىق
ئۇيغۇرچەuig-000قەغەز
ئۇيغۇرچەuig-000كاتۇشكا
ئۇيغۇرچەuig-000كىتاب
ئۇيغۇرچەuig-000كىرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىشى
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆلەم
ئۇيغۇرچەuig-000كېسەل
ئۇيغۇرچەuig-000كېمە
ئۇيغۇرچەuig-000كەسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000مەيدان
ئۇيغۇرچەuig-000نەۋرە
ئۇيغۇرچەuig-000يارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياش
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىپ تۈرگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمە
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگەلمە رەسىم
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگەم
ئۇيغۇرچەuig-000يۇ
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمران
ئۇيغۇرچەuig-000يېرىم تۈن
ئۇيغۇرچەuig-000يېرىم كېچە
ئۇيغۇرچەuig-000پاخال بىلەن ئورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاخال بىلەن يۆگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پارچە
ئۇيغۇرچەuig-000پىرقىراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000پۈتۈن يەر
ئۇيغۇرچەuig-000پەرزەنت
ئۇيغۇرچەuig-000چارچىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاشقان يىلى
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىرايلىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىغرىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىغرىق بىلەن تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىغرىق بىلەن چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلىمە
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبىرەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبىرەك بەلگىسى قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبىرەك بەلگىسىنى قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبەر
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبەر ئىچىگە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبەر سىزماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەمبەرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گىرەلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گۆدەك
ئۇيغۇرچەuig-000گۈزەل
ئۇيغۇرچەuig-000ھارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھالقا
ئۇيغۇرچەuig-000ھۆججەت
ئۇيغۇرچەuig-000ھەممە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەممە يەر
Uyghurcheuig-001oram


PanLex

PanLex-PanLinx