PanLinx

Hànyǔcmn-003
gǎn
U+art-254201F5
U+art-254205AB
U+art-25420FD1
U+art-25423620
U+art-25425575
U+art-2542560F
U+art-25425C1F
U+art-25425E21
U+art-25425F8D
U+art-25426AA7
U+art-25426F2E
U+art-25426FAE
U+art-254288DD
U+art-25428CFC
U+art-25429E78
U+art-2542A284
U+art-2543536
U+art-2543E82
U+art-25440ED
U+art-25441DE
U+art-2544917
U+art-2544D5F
U+art-2544EE0
U+art-254611F
U+art-254625E
U+art-254634D
U+art-25464C0
U+art-2546562
U+art-2546746
U+art-254687F
U+art-2546A44
U+art-2546F89
U+art-25476AF
U+art-25477F8
U+art-25479C6
U+art-2547A08
U+art-2547AFF
U+art-2547B34
U+art-2547C33
U+art-2548289
U+art-2548866
U+art-2548C43
U+art-2548D76
U+art-2548D95
U+art-2549C14
U+art-2549C64
U+art-2549CE1
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000竿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𠇵
普通话cmn-000𠿑
普通话cmn-000𣘠
普通话cmn-000𦾮
普通话cmn-000𨣝
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001竿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠖫
國語cmn-001𠿑
國語cmn-001𣘠
國語cmn-001𥕵
國語cmn-001𥘏
國語cmn-001𥰟
國語cmn-001𥸡
國語cmn-001𥾍
國語cmn-001𦪧
國語cmn-001𦼮
國語cmn-001𦾮
國語cmn-001𨣝
國語cmn-001𨳼
國語cmn-001𩹸
國語cmn-001𪊄
Hànyǔcmn-003gàn
Hànyǔcmn-003gòng
Hànyǔcmn-003gān
Hànyǔcmn-003hàn
Hànyǔcmn-003hán
Hànyǔcmn-003hǎn
Hànyǔcmn-003jiān
Hànyǔcmn-003jiǎn
Hànyǔcmn-003lǒng
Hànyǔcmn-003qián
Hànyǔcmn-003xiàn
Hànyǔcmn-003xián
Hànyǔcmn-003yán
Hànyǔcmn-003ǎn
Englisheng-000bamboo pole
Englisheng-000black
Englisheng-000bold
Englisheng-000box
Englisheng-000brave
Englisheng-000chest
Englisheng-000club
Englisheng-000dare
Englisheng-000defend
Englisheng-000drive away
Englisheng-000emotion
Englisheng-000expel
Englisheng-000feel
Englisheng-000follow
Englisheng-000granary
Englisheng-000guard against
Englisheng-000olive
Englisheng-000penis
Englisheng-000perceive
Englisheng-000pole
Englisheng-000pursue
Englisheng-000resist
Englisheng-000rock
Englisheng-000roll flat
Englisheng-000shake
Englisheng-000small cup
Englisheng-000stick
Englisheng-000straw
Englisheng-000venture
Englisheng-000ward off
Englisheng-000withstand
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001but
Nuo suiii-001hnop
Nuo suiii-001kut
Nuo suiii-001wo
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000竿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001aete
Nihongojpn-001fusegu
Nihongojpn-001gan
Nihongojpn-001gen
Nihongojpn-001hatomugi
Nihongojpn-001ka
Nihongojpn-001kai
Nihongojpn-001kan
Nihongojpn-001kanjiru
Nihongojpn-001karei
Nihongojpn-001kinuta
Nihongojpn-001kon
Nihongojpn-001kou
Nihongojpn-001nobasu
Nihongojpn-001ou
Nihongojpn-001pouru
Nihongojpn-001sao
Nihongojpn-001shino
Nihongojpn-001sokonau
Nihongojpn-001tara
Nihongojpn-001teko
Nihongojpn-001tesuri
Nihongojpn-001wara
Nihongojpn-001yagara
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001han
Hangungmalkor-001kam
Hangungmalkor-001kan
Hangungmalkor-001kem
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002竿
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000竿
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gǒm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gɑn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gɑ̌m
русскийrus-000Гань
русскийrus-000балансир
русскийrus-000древко
русскийrus-000желтощёк
русскийrus-000жердь
русскийrus-000коромысло
русскийrus-000ножка
русскийrus-000палка
русскийrus-000род
русскийrus-000рукоятка
русскийrus-000ручка
русскийrus-000рычаг
русскийrus-000солома
русскийrus-000соломенный
русскийrus-000стебель
русскийrus-000стержень
русскийrus-000столб
русскийrus-000сыч
русскийrus-000шест
русскийrus-000штука
ئۇيغۇرچەuig-000-غان بولمىسۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرماق، چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلداملاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزئارا تەسىر قىلىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈلگۈرۈپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىمال
ئۇيغۇرچەuig-000باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000باسماق، يايماق، ئاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەلكى
ئۇيغۇرچەuig-000تارازا
ئۇيغۇرچەuig-000تال
ئۇيغۇرچەuig-000توغرا كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توغرا كەلمەك، ئۈلگۈرۈپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توپتوغرا
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋرۈك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋرۈك، دەستە، خادا
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيغۇ، سەزگۈ
ئۇيغۇرچەuig-000تۈۋرۈك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈۋرۈك، دەستە، خادا
ئۇيغۇرچەuig-000تېزلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تېزلەتمەك، ئىلداملاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېگىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىرات
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىرات، ھېسسىيات
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىرلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىرلەنمەك، ھاياجانلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكەللۇپ سۆزى
ئۇيغۇرچەuig-000تەمسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تەمى سۇس
ئۇيغۇرچەuig-000تەمى سۇس، تەمسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تەگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەگمەك، تېگىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاسارەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000جىڭ
ئۇيغۇرچەuig-000جۈرئەت قىلالماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈرئەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈرئەت قىلماق، پېتىنماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈرئەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000جۈرئەتلىك، جاسارەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000خادا
ئۇيغۇرچەuig-000دانە
ئۇيغۇرچەuig-000دانە، تال
ئۇيغۇرچەuig-000دەستە
ئۇيغۇرچەuig-000دەستە، ساپ
ئۇيغۇرچەuig-000دەل
ئۇيغۇرچەuig-000دەل، توپتوغرا
ئۇيغۇرچەuig-000رەھمەت ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەھمەت ئېيتماق، مىننەتدارلىق بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەھمەت ئېيتماق، مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زورلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساندال دەرىخى
ئۇيغۇرچەuig-000ساپ
ئۇيغۇرچەuig-000ستولبا
ئۇيغۇرچەuig-000ستولبا، تۈۋرۈك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈرتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سېرىق بېلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سېغىنماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەزمەك، ھېس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەزگۈ
ئۇيغۇرچەuig-000ش
ئۇيغۇرچەuig-000شاخ
ئۇيغۇرچەuig-000شادا
ئۇيغۇرچەuig-000غول
ئۇيغۇرچەuig-000غول، شاخ، شادا
ئۇيغۇرچەuig-000قورۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلاپ يېتىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلاپ چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلىماق، قوغلاپ يېتىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قوغلىۋەتمەك، ھەيدىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قىستىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۇدرانىيە دەرىخى
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتمەك، ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000مىننەتدارلىق بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مەجبۇر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەجبۇر قىلماق، قىستىماق، زورلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يايماق
ئۇيغۇرچەuig-000يولۇقماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇلۇقماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشمەك، قوغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پارتىكات
ئۇيغۇرچەuig-000پېتىنماق
ئۇيغۇرچەuig-000پېرچ
ئۇيغۇرچەuig-000چىشىغا تەگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىشىغا تەگمەك، چېقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چېقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000گەن
ئۇيغۇرچەuig-000گەنپۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ھاياجانلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھېس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھېسسىيات
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيدىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيدىۋەتمەك
Uyghurcheuig-001-ghan bolmisun
Uyghurcheuig-001achmaq
Uyghurcheuig-001aldirimaq
Uyghurcheuig-001basmaq
Uyghurcheuig-001belki
Uyghurcheuig-001chishigha tegmek
Uyghurcheuig-001chéqilmaq
Uyghurcheuig-001chüshmek
Uyghurcheuig-001dane
Uyghurcheuig-001del
Uyghurcheuig-001deste
Uyghurcheuig-001gen
Uyghurcheuig-001genpu
Uyghurcheuig-001ghol
Uyghurcheuig-001hayajanlanmaq
Uyghurcheuig-001heydimek
Uyghurcheuig-001heydiwetmek
Uyghurcheuig-001hés qilmaq
Uyghurcheuig-001héssiyat
Uyghurcheuig-001ildamlatmaq
Uyghurcheuig-001jasaretlik
Uyghurcheuig-001jing
Uyghurcheuig-001jüret qilalmasliq
Uyghurcheuig-001jüret qilmaq
Uyghurcheuig-001jüretlik
Uyghurcheuig-001kudraniye derixi
Uyghurcheuig-001kütmek
Uyghurcheuig-001mejbur qilmaq
Uyghurcheuig-001minnetdarliq bildürmek
Uyghurcheuig-001minnetdarliqini bildürmek
Uyghurcheuig-001olturmaq
Uyghurcheuig-001partikat
Uyghurcheuig-001pérch
Uyghurcheuig-001pétinmaq
Uyghurcheuig-001qistimaq
Uyghurcheuig-001qoghlap chiqarmaq
Uyghurcheuig-001qoghlap yétishiwalmaq
Uyghurcheuig-001qoghlimaq
Uyghurcheuig-001qoghliwetmek
Uyghurcheuig-001qorumaq
Uyghurcheuig-001rehmet éytmaq
Uyghurcheuig-001sandal derixi
Uyghurcheuig-001sap
Uyghurcheuig-001saqlimaq
Uyghurcheuig-001sezgü
Uyghurcheuig-001sezmek
Uyghurcheuig-001sh
Uyghurcheuig-001shada
Uyghurcheuig-001shax
Uyghurcheuig-001stolba
Uyghurcheuig-001séghinmaq
Uyghurcheuig-001sériq béliq
Uyghurcheuig-001sürtmek
Uyghurcheuig-001tal
Uyghurcheuig-001taraza
Uyghurcheuig-001tegmek
Uyghurcheuig-001tekellup sözi
Uyghurcheuig-001temi sus
Uyghurcheuig-001temsiz
Uyghurcheuig-001tesirat
Uyghurcheuig-001tesirlenmek
Uyghurcheuig-001toghra kelmek
Uyghurcheuig-001toptoghra
Uyghurcheuig-001tuyghu
Uyghurcheuig-001tégip qoymaq
Uyghurcheuig-001tézletmek
Uyghurcheuig-001töwrük
Uyghurcheuig-001tüwrük
Uyghurcheuig-001waqit rewishlirining aldida kélip
Uyghurcheuig-001xada
Uyghurcheuig-001yaymaq
Uyghurcheuig-001yoluqmaq
Uyghurcheuig-001yuluqmaq
Uyghurcheuig-001yétip kelmek
Uyghurcheuig-001yétishmek
Uyghurcheuig-001zorlimaq
Uyghurcheuig-001éhtimal
Uyghurcheuig-001özara tesir qilishmaq
Uyghurcheuig-001ülgürüp kelmek
tiếng Việtvie-000cám
tiếng Việtvie-000cơn
tiếng Việtvie-000cảm
tiếng Việtvie-000cản
tiếng Việtvie-000cần
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001竿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000竿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003gaam2
gwong2dung1 wa2yue-003gaam3
gwong2dung1 wa2yue-003gam1
gwong2dung1 wa2yue-003gam2
gwong2dung1 wa2yue-003gam3
gwong2dung1 wa2yue-003go2
gwong2dung1 wa2yue-003gon1
gwong2dung1 wa2yue-003gon2
gwong2dung1 wa2yue-003gon3
gwong2dung1 wa2yue-003gung3
gwong2dung1 wa2yue-003him1
gwong2dung1 wa2yue-003hon2
gwong2dung1 wa2yue-003hon5
gwong2dung1 wa2yue-003hon6
gwong2dung1 wa2yue-003ngam4
gwong2dung1 wa2yue-003zi1
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004竿
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx