PanLinx

Hànyǔcmn-003
yǎo
U+art-254208A9
U+art-254216D9
U+art-25421A07
U+art-2542208A
U+art-254238F3
U+art-254250E7
U+art-25425923
U+art-25425939
U+art-25425996
U+art-2542695D
U+art-2542698C
U+art-2542783D
U+art-25428C67
U+art-25429892
U+art-25429A34
U+art-25429A7C
U+art-25429B17
U+art-2542A42F
U+art-2543754
U+art-25437F1
U+art-2543893
U+art-2543ACD
U+art-2543ACF
U+art-2543AD0
U+art-2543D2D
U+art-2543E53
U+art-254404F
U+art-2544058
U+art-2544197
U+art-254419E
U+art-2544BDA
U+art-2544D20
U+art-2544DA7
U+art-2544EF8
U+art-2545060
U+art-25454AC
U+art-2545699
U+art-2545A79
U+art-2545B08
U+art-2545B8E
U+art-2545C86
U+art-2545D3E
U+art-25462AD
U+art-2546773
U+art-2546796
U+art-25467FC
U+art-254699A
U+art-2546E94
U+art-25472D5
U+art-2547711
U+art-2547A7E
U+art-2547A85
U+art-2547A88
U+art-2547A94
U+art-2548200
U+art-25482ED
U+art-254847D
U+art-25484D4
U+art-2548981
U+art-25495C4
U+art-2549A15
U+art-2549D22
U+art-2549DD5
U+art-2549F3C
U+art-2549F69
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𡛙
普通话cmn-000𡨇
普通话cmn-000𢂊
普通话cmn-000𥃧
普通话cmn-000𥤣
普通话cmn-000𥤹
普通话cmn-000𦥝
普通话cmn-000𦦌
普通话cmn-000𨱧
普通话cmn-000𩨴
普通话cmn-000𩩼
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠢩
國語cmn-001𡛙
國語cmn-001𡨇
國語cmn-001𢂊
國語cmn-001𣣳
國語cmn-001𥃧
國語cmn-001𥤣
國語cmn-001𥤹
國語cmn-001𥦖
國語cmn-001𦥝
國語cmn-001𦦌
國語cmn-001𧠽
國語cmn-001𨱧
國語cmn-001𩢒
國語cmn-001𩨴
國語cmn-001𩩼
國語cmn-001𩬗
國語cmn-001𪐯
Hànyǔcmn-003chōu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jiāo
Hànyǔcmn-003jiǎo
Hànyǔcmn-003niè
Hànyǔcmn-003ráo
Hànyǔcmn-003rǎo
Hànyǔcmn-003tāo
Hànyǔcmn-003xiào
Hànyǔcmn-003xiǎng
Hànyǔcmn-003yào
Hànyǔcmn-003yáo
Hànyǔcmn-003yóu
Hànyǔcmn-003yāo
Hànyǔcmn-003zhuó
Hànyǔcmn-003āo
Hànyǔcmn-003ǎo
Englisheng-000abstruse
Englisheng-000be lively
Englisheng-000bent
Englisheng-000bite
Englisheng-000call
Englisheng-000charming
Englisheng-000chew
Englisheng-000corner
Englisheng-000crooked
Englisheng-000dark
Englisheng-000deep
Englisheng-000defend
Englisheng-000dike
Englisheng-000dip
Englisheng-000distorted
Englisheng-000essential
Englisheng-000exquisite
Englisheng-000far
Englisheng-000farsightedness
Englisheng-000fascinating
Englisheng-000feeble
Englisheng-000flags
Englisheng-000gnaw
Englisheng-000graceful
Englisheng-000guard
Englisheng-000hypermetropia
Englisheng-000ladle
Englisheng-000look at
Englisheng-000mysterious
Englisheng-000necessary
Englisheng-000necessity
Englisheng-000obscure
Englisheng-000placid
Englisheng-000plausible
Englisheng-000profound
Englisheng-000refined
Englisheng-000ribs
Englisheng-000sad
Englisheng-000screen
Englisheng-000secluded
Englisheng-000see
Englisheng-000separate
Englisheng-000serene
Englisheng-000streamers
Englisheng-000sunken eyes
Englisheng-000tranquil
Englisheng-000unfathomable
Englisheng-000vast
Englisheng-000veil
Englisheng-000very pleasant
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000ꆽꌃ
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001lie nzyt
Nuo suiii-001nzyt
Nuo suiii-001qot
Nuo suiii-001ssyt
Nuo suiii-001tip
Nuo suiii-001tit
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001adeyaka
Nihongojpn-001ben
Nihongojpn-001dau
Nihongojpn-001deu
Nihongojpn-001eu
Nihongojpn-001gou
Nihongojpn-001gyou
Nihongojpn-001haruka
Nihongojpn-001hukai
Nihongojpn-001i
Nihongojpn-001iru
Nihongojpn-001kagibana
Nihongojpn-001kajiru
Nihongojpn-001kami
Nihongojpn-001kamu
Nihongojpn-001kaname
Nihongojpn-001keu
Nihongojpn-001kigawakakusakannasama
Nihongojpn-001kou
Nihongojpn-001ku
Nihongojpn-001kumu
Nihongojpn-001kurai
Nihongojpn-001kyou
Nihongojpn-001kyuu
Nihongojpn-001men
Nihongojpn-001motomeru
Nihongojpn-001naku
Nihongojpn-001nayamu
Nihongojpn-001neu
Nihongojpn-001ou
Nihongojpn-001shinayaka
Nihongojpn-001taoyaka
Nihongojpn-001wazuruwashii
Nihongojpn-001yoi
Nihongojpn-001you
Nihongojpn-001yui
Nihongojpn-001zeu
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001kyo
Hangungmalkor-001myo
Hangungmalkor-001yo
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gǎu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002qiɛ̀u
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002qěu
русскийrus-000Яо
русскийrus-000глубокий
русскийrus-000губить
русскийrus-000далёкий
русскийrus-000изысканный
русскийrus-000изящный
русскийrus-000малопонятный
русскийrus-000мрачный
русскийrus-000прелестный
русскийrus-000таинственный
русскийrus-000тусклый
русскийrus-000тёмный
русскийrus-000уединённый
русскийrus-000укромный
русскийrus-000умерщвлять
русскийrus-000утончённый
русскийrus-000яо
русскийrus-000
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىپ-ئايرىپ گەپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورا كۆز
ئۇيغۇرچەuig-000ئوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىز-قارىسى كۆرۈنمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزىمۇ-قارىسىمۇ كۆرۈنمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇز
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈپ ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈپ ئېيتماق، كېسىپ ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق ئوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق تەلەپپۇز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىشىۋالماق، چاپلىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىپايان
ئۇيغۇرچەuig-000تىكىلىپ قاراپ تۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تېرەن
ئۇيغۇرچەuig-000تەلەپپۇز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەلەپپۇز قىلماق، ئوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000خىرە
ئۇيغۇرچەuig-000خىرە، تۇتۇق، قاراڭغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000خىلۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000خىلۋەت، جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000خىلۋەت، جىمجىت، سۈرلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000زىلۋا
ئۇيغۇرچەuig-000زىلۋا، ئۇز، چىرايلىق
ئۇيغۇرچەuig-000زىيادە سېزىمچانلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سۈرلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000غۇۋا
ئۇيغۇرچەuig-000غۇۋا، تۇتۇق، قاراڭغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000قارا چاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاراڭغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000قاۋىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاۋىماق، ھاۋشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزى ئىچكىرى
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزى چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000كېسىپ ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭ، كەڭرى، بىپايان
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭرى
ئۇيغۇرچەuig-000يالا ياپماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چاقما
ئۇيغۇرچەuig-000چاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر مەنىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر، تېرەن
ئۇيغۇرچەuig-000چىرايلىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىشلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىشلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىشلەپ تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۆمۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000چېقىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاۋشىماق
Uyghurcheuig-001ayrip-ayrip gep qilmaq
Uyghurcheuig-001bipayan
Uyghurcheuig-001chaplishiwalmaq
Uyghurcheuig-001chaqma
Uyghurcheuig-001chaqmaq
Uyghurcheuig-001chirayliq
Uyghurcheuig-001chishlep tartmaq
Uyghurcheuig-001chishleshmek
Uyghurcheuig-001chishlimek
Uyghurcheuig-001chongqur
Uyghurcheuig-001chongqur menilik
Uyghurcheuig-001chéqiwalmaq
Uyghurcheuig-001chömüch
Uyghurcheuig-001egishiwalmaq
Uyghurcheuig-001ghuwa
Uyghurcheuig-001hawshimaq
Uyghurcheuig-001iz-qarisi körünmeslik
Uyghurcheuig-001izimu-qarisimu körünmeslik
Uyghurcheuig-001jimjit
Uyghurcheuig-001keng
Uyghurcheuig-001kengri
Uyghurcheuig-001késip éytmaq
Uyghurcheuig-001közi chongqur
Uyghurcheuig-001közi ichkiri
Uyghurcheuig-001oqumaq
Uyghurcheuig-001ora köz
Uyghurcheuig-001qara chaplimaq
Uyghurcheuig-001qarangghu
Uyghurcheuig-001qawimaq
Uyghurcheuig-001sürlük
Uyghurcheuig-001teleppuz qilmaq
Uyghurcheuig-001tikilip qarap turuwalmaq
Uyghurcheuig-001tutuq
Uyghurcheuig-001téren
Uyghurcheuig-001töhmet qilmaq
Uyghurcheuig-001usmaq
Uyghurcheuig-001uz
Uyghurcheuig-001xilwet
Uyghurcheuig-001xire
Uyghurcheuig-001yala yapmaq
Uyghurcheuig-001yémek
Uyghurcheuig-001zilwa
Uyghurcheuig-001ziyade sézimchanliq
Uyghurcheuig-001éniq oqumaq
Uyghurcheuig-001éniq teleppuz qilmaq
Uyghurcheuig-001üzüp éytmaq
tiếng Việtvie-000rao
tiếng Việtvie-000yếu
tiếng Việtvie-000yểu
tiếng Việtvie-000ấu
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003giu3
gwong2dung1 wa2yue-003hiu3
gwong2dung1 wa2yue-003jit6
gwong2dung1 wa2yue-003jiu1
gwong2dung1 wa2yue-003jiu2
gwong2dung1 wa2yue-003jiu3
gwong2dung1 wa2yue-003jiu4
gwong2dung1 wa2yue-003jiu5
gwong2dung1 wa2yue-003jiu6
gwong2dung1 wa2yue-003miu5
gwong2dung1 wa2yue-003ngaau5
gwong2dung1 wa2yue-003ngat6
gwong2dung1 wa2yue-003ngau5
gwong2dung1 wa2yue-003ngit6
gwong2dung1 wa2yue-003ngo4
gwong2dung1 wa2yue-003ou2
gwong2dung1 wa2yue-003paau4
gwong2dung1 wa2yue-003zaau4
gwong2dung1 wa2yue-003zi6
gwong2dung1 wa2yue-003zing1
gwong2dung1 wa2yue-003zip6
gwong2dung1 wa2yue-003ziu1
gwong2dung1 wa2yue-003ziu3
gwong2dung1 wa2yue-003ziu4
gwong2dung1 wa2yue-003ziu5
gwong2dung1 wa2yue-003zoek3
gwong2dung1 wa2yue-003zoeng3
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
Tien-paozyg-000kʰap̚⁴⁴
Tien-paozyg-000kʰɔp̚⁴⁴
Tien-paozyg-000kʰɔːp̚³³
Fuzyg-001kʰɔp̚⁵⁵
Fuzyg-001kʰɔːp̚⁴⁴
Yangzhouzyg-002kʰäp̚⁴⁴
Minzyg-003kʰo̞ːp̚²²
Minzyg-003kʰɔːp̚²²
Nongzyg-004kʰɔːp̚³³
Nongzyg-004kʰɔːp̚⁵⁵
Nongshunzyg-005kʰap̚⁵⁵
Nongfuzyg-006kʰɔp̚⁴⁴
Zongzyg-007kʰɔːp̚¹¹
Nongʼanzyg-008hap̚⁴⁴
Yangdongzyg-009kʰɔp̚⁵⁵
Ruizyg-010kʰɔp̚⁴⁴
Zhazhouzyg-011kʰop̚⁴⁴


PanLex

PanLex-PanLinx