PanLinx

Hànyǔcmn-003
Classical Arabic—ASJParb-001flūr
U+art-25420842
U+art-25420B1D
U+art-25420CBD
U+art-254217AA
U+art-2542181E
U+art-25421984
U+art-2542203C
U+art-25422040
U+art-25422080
U+art-25422339
U+art-254223CD
U+art-25422492
U+art-2542260D
U+art-254227A6
U+art-25422C06
U+art-25422EEE
U+art-25423023
U+art-2542303E
U+art-254231B5
U+art-2542347F
U+art-25423B58
U+art-25423E4B
U+art-25423EDC
U+art-25423FC6
U+art-25424268
U+art-2542475F
U+art-2542482A
U+art-25424C08
U+art-25424C7D
U+art-25424D96
U+art-25425111
U+art-2542562C
U+art-25425998
U+art-254259F7
U+art-25425A8B
U+art-25425A9A
U+art-25425C1B
U+art-25425FA7
U+art-254262A6
U+art-254262BE
U+art-254263AD
U+art-25426421
U+art-25426479
U+art-25426A08
U+art-25426A0B
U+art-25426A21
U+art-25426A61
U+art-25426BB9
U+art-25426CAB
U+art-25426CD3
U+art-25426F4F
U+art-25426FC1
U+art-25427248
U+art-2542759A
U+art-25427971
U+art-25427CC2
U+art-25427D0C
U+art-25427F17
U+art-25427F31
U+art-25427FF3
U+art-254282E9
U+art-25428325
U+art-25428693
U+art-25428D5F
U+art-25429094
U+art-25429095
U+art-2542927D
U+art-254292DF
U+art-254292E8
U+art-2542930F
U+art-2542939B
U+art-2542941A
U+art-254294D6
U+art-254295AC
U+art-254295BC
U+art-25429732
U+art-25429837
U+art-254298B0
U+art-25429CCE
U+art-2542B692
U+art-2543517
U+art-2543695
U+art-2543698
U+art-2543711
U+art-25437CA
U+art-2543805
U+art-2543A84
U+art-2543AD9
U+art-25440FD
U+art-254420F
U+art-25442F9
U+art-254433F
U+art-2544356
U+art-2544467
U+art-254454E
U+art-2544620
U+art-254479E
U+art-25447AF
U+art-25447EE
U+art-254484D
U+art-2544A17
U+art-2544A99
U+art-2544B6E
U+art-2544CD5
U+art-2544D7E
U+art-2544E40
U+art-2544F0F
U+art-2544F5B
U+art-2544FD8
U+art-25451B9
U+art-25451EB
U+art-254521C
U+art-2545305
U+art-2545310
U+art-2545488
U+art-2545490
U+art-25454F9
U+art-254577F
U+art-2545798
U+art-254592B
U+art-25459C7
U+art-2545B5A
U+art-2545B93
U+art-2545CAA
U+art-2545DFF
U+art-2545E17
U+art-2545E45
U+art-2545E5E
U+art-2545F17
U+art-2545F73
U+art-2545F7F
U+art-254602B
U+art-2546276
U+art-25462C2
U+art-254670D
U+art-254678E
U+art-25467B9
U+art-25467EB
U+art-25467ED
U+art-254683F
U+art-2546874
U+art-25468F4
U+art-2546991
U+art-2546C1F
U+art-2546C71
U+art-2546CB8
U+art-2546CED
U+art-2546D11
U+art-2546D6E
U+art-2546DAA
U+art-2546F93
U+art-25470A5
U+art-25470F0
U+art-25473B8
U+art-2547408
U+art-2547536
U+art-2547549
U+art-2547550
U+art-2547557
U+art-2547641
U+art-2547829
U+art-2547953
U+art-254798F
U+art-2547A2A
U+art-2547B26
U+art-2547B30
U+art-2547B81
U+art-2547B99
U+art-2547CB0
U+art-2547D31
U+art-2547D3C
U+art-2547D65
U+art-2547D8D
U+art-2547E80
U+art-2547EC2
U+art-2547ECB
U+art-2547F58
U+art-2547F66
U+art-2547FC7
U+art-25480D5
U+art-2548240
U+art-2548274
U+art-2548299
U+art-25482A3
U+art-25482BE
U+art-25482FB
U+art-2548300
U+art-254832F
U+art-25483A9
U+art-25483D4
U+art-2548409
U+art-254844D
U+art-2548659
U+art-25486A8
U+art-2548709
U+art-2548760
U+art-254889A
U+art-25488B1
U+art-2548907
U+art-2548946
U+art-2548AE8
U+art-2548CBB
U+art-2548E3E
U+art-2548F3B
U+art-2548F90
U+art-2548FD8
U+art-25490CD
U+art-25490DB
U+art-254917B
U+art-2549258
U+art-254925C
U+art-2549307
U+art-25497B4
U+art-25497CD
U+art-25497DB
U+art-25497E8
U+art-25498AB
U+art-25498B0
U+art-2549AF4
U+art-2549B84
U+art-2549CE7
U+art-2549D14
U+art-2549D69
U+art-2549D9D
U+art-2549EFB
azərbaycancaazj-000flor
catalàcat-000fluor
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000巿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000彿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000浮郄
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000蝠鲼
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𠡂
普通话cmn-000𠬝
普通话cmn-000𠲽
普通话cmn-000𡞪
普通话cmn-000𡠞
普通话cmn-000𡦄
普通话cmn-000𢀼
普通话cmn-000𢁀
普通话cmn-000𢂀
普通话cmn-000𢌹
普通话cmn-000𢏍
普通话cmn-000𢒒
普通话cmn-000𢰆
普通话cmn-000𢻮
普通话cmn-000𣀣
普通话cmn-000𣑿
普通话cmn-000𣭘
普通话cmn-000𣻜
普通话cmn-000𤝟
普通话cmn-000𤰈
普通话cmn-000𤶖
普通话cmn-000𥄑
普通话cmn-000𥦘
普通话cmn-000𥪚
普通话cmn-000𥰛
普通话cmn-000𦊦
普通话cmn-000𦊾
普通话cmn-000𦎭
普通话cmn-000𦨈
普通话cmn-000𦨋
普通话cmn-000𦨡
普通话cmn-000𦩡
普通话cmn-000𦮹
普通话cmn-000𦲫
普通话cmn-000𦿁
普通话cmn-000𧉈
普通话cmn-000𧖚
普通话cmn-000𧳂
普通话cmn-000𧼗
普通话cmn-000𧼱
普通话cmn-000𧿳
普通话cmn-000𨚓
普通话cmn-000𩂔
普通话cmn-000𩂕
普通话cmn-000𩉽
普通话cmn-000𩋟
普通话cmn-000𩋨
普通话cmn-000𩌏
普通话cmn-000𩐚
普通话cmn-000𩓖
普通话cmn-000𩠷
普通话cmn-000𩳎
普通话cmn-000𫚒
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001巿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001彿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠬝
國語cmn-001𠲽
國語cmn-001𡞪
國語cmn-001𡠞
國語cmn-001𡦄
國語cmn-001𢀼
國語cmn-001𢁀
國語cmn-001𢂀
國語cmn-001𢒒
國語cmn-001𢘍
國語cmn-001𢞦
國語cmn-001𢰆
國語cmn-001𢻮
國語cmn-001𣀣
國語cmn-001𣀾
國語cmn-001𣆵
國語cmn-001𣑿
國語cmn-001𣭘
國語cmn-001𣹋
國語cmn-001𣻜
國語cmn-001𣿆
國語cmn-001𤉨
國語cmn-001𤝟
國語cmn-001𤠪
國語cmn-001𤰈
國語cmn-001𤱽
國語cmn-001𤶖
國語cmn-001𥄑
國語cmn-001𥘬
國語cmn-001𥦘
國語cmn-001𥧷
國語cmn-001𥪋
國語cmn-001𥪚
國語cmn-001𥰛
國語cmn-001𥾧
國語cmn-001𦊦
國語cmn-001𦊾
國語cmn-001𦎭
國語cmn-001𦐡
國語cmn-001𦑹
國語cmn-001𦨈
國語cmn-001𦨋
國語cmn-001𦨡
國語cmn-001𦩡
國語cmn-001𦮹
國語cmn-001𦲫
國語cmn-001𦳓
國語cmn-001𦽏
國語cmn-001𦿁
國語cmn-001𧉈
國語cmn-001𧖚
國語cmn-001𧥱
國語cmn-001𧳂
國語cmn-001𧴌
國語cmn-001𧼗
國語cmn-001𧼱
國語cmn-001𧿳
國語cmn-001𨋩
國語cmn-001𨌥
國語cmn-001𨚓
國語cmn-001𨵟
國語cmn-001𩂔
國語cmn-001𩂕
國語cmn-001𩉽
國語cmn-001𩋟
國語cmn-001𩋨
國語cmn-001𩌏
國語cmn-001𩎛
國語cmn-001𩐚
國語cmn-001𩓖
國語cmn-001𩖬
國語cmn-001𩖼
國語cmn-001𩜲
國語cmn-001𩠷
國語cmn-001𩢰
國語cmn-001𩳎
Hànyǔcmn-003biē
Hànyǔcmn-003bài
Hànyǔcmn-003bàn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003báo
Hànyǔcmn-003bèi
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003bāo
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003chì
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fu
Hànyǔcmn-003fèi
Hànyǔcmn-003féi
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fóu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fǒu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003guǐ
Hànyǔcmn-003huán
Hànyǔcmn-003hái
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jié
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003nuó
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003piǎo
Hànyǔcmn-003páo
Hànyǔcmn-003pèi
Hànyǔcmn-003péi
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003póu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003quǎn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003zhī
Hànyǔcmn-003zhǒu
Hànyǔcmn-003zuì
Deutschdeu-000Fluor
Deutschdeu-000Köcher
Englisheng-000Buddha
Englisheng-000aid
Englisheng-000also
Englisheng-000anxious
Englisheng-000arrange
Englisheng-000assist
Englisheng-000barge
Englisheng-000berkelium
Englisheng-000besides
Englisheng-000big
Englisheng-000blessing
Englisheng-000boil
Englisheng-000bounce
Englisheng-000break
Englisheng-000bright
Englisheng-000broken
Englisheng-000brush away
Englisheng-000bubble up
Englisheng-000bundle
Englisheng-000buzzard
Englisheng-000cause
Englisheng-000charm
Englisheng-000chop
Englisheng-000clap hands
Englisheng-000clean
Englisheng-000cleanse
Englisheng-000clothes
Englisheng-000companion
Englisheng-000conceal
Englisheng-000cover
Englisheng-000crawl
Englisheng-000crouch
Englisheng-000curtain
Englisheng-000dead
Englisheng-000depressed
Englisheng-000double
Englisheng-000dress
Englisheng-000drift
Englisheng-000drumstick
Englisheng-000dust
Englisheng-000exceed
Englisheng-000exorcise
Englisheng-000expenditures
Englisheng-000expenses
Englisheng-000fall in ruins
Englisheng-000fall prostrate
Englisheng-000fee
Englisheng-000fill
Englisheng-000float
Englisheng-000flower
Englisheng-000fluorine
Englisheng-000good fortune
Englisheng-000good luck
Englisheng-000govern
Englisheng-000great
Englisheng-000greave
Englisheng-000greaves
Englisheng-000gurnard
Englisheng-000gush
Englisheng-000happiness
Englisheng-000have confidence
Englisheng-000healthy
Englisheng-000help
Englisheng-000hem
Englisheng-000hibiscus
Englisheng-000hold on
Englisheng-000hurry
Englisheng-000husband
Englisheng-000in good health
Englisheng-000instruct
Englisheng-000jewelry
Englisheng-000jump
Englisheng-000leap
Englisheng-000lie hidden
Englisheng-000lighter
Englisheng-000like
Englisheng-000little
Englisheng-000luminous
Englisheng-000lush
Englisheng-000make circuit
Englisheng-000man
Englisheng-000mature
Englisheng-000mayfly
Englisheng-000medicinal plant
Englisheng-000mound
Englisheng-000move quickly
Englisheng-000negative
Englisheng-000net
Englisheng-000not
Englisheng-000older woman
Englisheng-000operate
Englisheng-000oppose
Englisheng-000oppress
Englisheng-000order
Englisheng-000ornaments
Englisheng-000overgrown with grass
Englisheng-000overlap
Englisheng-000pack
Englisheng-000package
Englisheng-000partner
Englisheng-000pat
Englisheng-000persecute
Englisheng-000piece
Englisheng-000pigeon
Englisheng-000plant
Englisheng-000principle
Englisheng-000prisoner of war
Englisheng-000prop up
Englisheng-000protect
Englisheng-000quiet
Englisheng-000quiver
Englisheng-000raft
Englisheng-000reason
Englisheng-000regulate
Englisheng-000repair
Englisheng-000repeat
Englisheng-000resembling
Englisheng-000revolve
Englisheng-000ridgepole
Englisheng-000right
Englisheng-000rope
Englisheng-000ruined
Englisheng-000run
Englisheng-000sampan
Englisheng-000shake off
Englisheng-000short
Englisheng-000silent
Englisheng-000similar to
Englisheng-000slap
Englisheng-000slip down
Englisheng-000small
Englisheng-000sorry
Englisheng-000spring
Englisheng-000still
Englisheng-000storm
Englisheng-000stretch
Englisheng-000strip
Englisheng-000strong
Englisheng-000suburbs
Englisheng-000sun
Englisheng-000superfluous
Englisheng-000support
Englisheng-000swim
Englisheng-000symbol
Englisheng-000tally
Englisheng-000tap
Englisheng-000teal
Englisheng-000theory
Englisheng-000those
Englisheng-000trinkets
Englisheng-000turban
Englisheng-000turn
Englisheng-000turnip
Englisheng-000turtle dove
Englisheng-000undercurrent
Englisheng-000undergarments
Englisheng-000vast
Englisheng-000vigorous
Englisheng-000waft
Englisheng-000walk
Englisheng-000wash away
Englisheng-000wear
Englisheng-000weedy
Englisheng-000whirlpool
Englisheng-000wild duck
Englisheng-000wrap
Englisheng-000yet
Esperantoepo-000fluoro
suomifin-000fluori
suomifin-000nuoliviini
suomifin-000viini
françaisfra-000carquois
magyarhun-000fluor
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001bbu
Nuo suiii-001bbup
Nuo suiii-001bbur
Nuo suiii-001bbut
Nuo suiii-001do
Nuo suiii-001hne
Nuo suiii-001zzit
íslenskaisl-000flúor
íslenskaisl-000flúr
italianoita-000faretra
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000巿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000彿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001amakawa
Nihongojpn-001ami
Nihongojpn-001aya
Nihongojpn-001bachi
Nihongojpn-001bai
Nihongojpn-001bi
Nihongojpn-001bichi
Nihongojpn-001bitsu
Nihongojpn-001bochi
Nihongojpn-001boku
Nihongojpn-001botsu
Nihongojpn-001bu
Nihongojpn-001buchi
Nihongojpn-001buku
Nihongojpn-001butsu
Nihongojpn-001daikon
Nihongojpn-001doru
Nihongojpn-001ebira
Nihongojpn-001fu
Nihongojpn-001fuchi
Nihongojpn-001fuigau
Nihongojpn-001fuigo
Nihongojpn-001fuku
Nihongojpn-001fukusa
Nihongojpn-001fusagu
Nihongojpn-001fuseru
Nihongojpn-001futatabi
Nihongojpn-001futsu
Nihongojpn-001fuu
Nihongojpn-001haba
Nihongojpn-001hachi
Nihongojpn-001hagukumu
Nihongojpn-001hai
Nihongojpn-001harabau
Nihongojpn-001harai
Nihongojpn-001harau
Nihongojpn-001harawata
Nihongojpn-001hari
Nihongojpn-001hashike
Nihongojpn-001hasu
Nihongojpn-001hatsu
Nihongojpn-001hayate
Nihongojpn-001hi
Nihongojpn-001hiki
Nihongojpn-001himo
Nihongojpn-001himorogi
Nihongojpn-001hirugao
Nihongojpn-001hitsu
Nihongojpn-001hitsuginawa
Nihongojpn-001hizakake
Nihongojpn-001ho
Nihongojpn-001hochi
Nihongojpn-001hoku
Nihongojpn-001honoka
Nihongojpn-001hotoke
Nihongojpn-001hotsu
Nihongojpn-001hou
Nihongojpn-001huku
Nihongojpn-001husagu
Nihongojpn-001hyoku
Nihongojpn-001iitsukeru
Nihongojpn-001ikada
Nihongojpn-001ikaru
Nihongojpn-001ina
Nihongojpn-001kamo
Nihongojpn-001kasaneru
Nihongojpn-001kasu
Nihongojpn-001kayu
Nihongojpn-001kazari
Nihongojpn-001kazaru
Nihongojpn-001keri
Nihongojpn-001kimono
Nihongojpn-001kiru
Nihongojpn-001kure
Nihongojpn-001kuruwa
Nihongojpn-001kuzureru
Nihongojpn-001magaru
Nihongojpn-001mamushi
Nihongojpn-001michi
Nihongojpn-001michiru
Nihongojpn-001mimizuku
Nihongojpn-001momigara
Nihongojpn-001mosuso
Nihongojpn-001nagareru
Nihongojpn-001nara
Nihongojpn-001nikayou
Nihongojpn-001noseru
Nihongojpn-001okera
Nihongojpn-001okoru
Nihongojpn-001okoshi
Nihongojpn-001ooi
Nihongojpn-001otoko
Nihongojpn-001otto
Nihongojpn-001saba
Nihongojpn-001saiwai
Nihongojpn-001sakan
Nihongojpn-001samonitari
Nihongojpn-001saru
Nihongojpn-001saya
Nihongojpn-001shigeru
Nihongojpn-001shitagau
Nihongojpn-001sore
Nihongojpn-001sui
Nihongojpn-001tagau
Nihongojpn-001tagayasu
Nihongojpn-001tamago
Nihongojpn-001tasukeru
Nihongojpn-001tatsu
Nihongojpn-001teki
Nihongojpn-001toishireru
Nihongojpn-001toriko
Nihongojpn-001tou
Nihongojpn-001tsuie
Nihongojpn-001tsuieru
Nihongojpn-001tsuiyasu
Nihongojpn-001tsukeru
Nihongojpn-001tsuna
Nihongojpn-001tsutsumi
Nihongojpn-001tsutsumu
Nihongojpn-001ukabu
Nihongojpn-001uki
Nihongojpn-001uku
Nihongojpn-001usagiami
Nihongojpn-001utsu
Nihongojpn-001utsubo
Nihongojpn-001utsukushii
Nihongojpn-001wakasu
Nihongojpn-001waku
Nihongojpn-001warifu
Nihongojpn-001ya
Nihongojpn-001yamamichi
Nihongojpn-001yamu
Nihongojpn-001yasuraka
Nihongojpn-001yorokobu
Nihongojpn-001zukin
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001peulluoreu
Hangungmalkor-001phil
Hangungmalkor-001pho
Hangungmalkor-001phok
Hangungmalkor-001phyo
Hangungmalkor-001pi
Hangungmalkor-001po
Hangungmalkor-001pok
Hangungmalkor-001pwu
Hangungmalkor-001pwuk
Hangungmalkor-001pwul
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002彿
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
lietuviųlit-000fluoras
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bau
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhio
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiou
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiuk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiòu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiət
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bio
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002biuk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002myit
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002piət
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002piə̀i
Nederlandsnld-000fluor
polskipol-000kołczan
portuguêspor-000flúor
русскийrus-000Фу
русскийrus-000бамбуковое покрытие
русскийrus-000варить на пару
русскийrus-000вырубать
русскийrus-000вышивка
русскийrus-000вышитые наколенники
русскийrus-000вышитый
русскийrus-000вьюнок
русскийrus-000голова демона
русскийrus-000готовить пищу
русскийrus-000дикая кряковая утка
русскийrus-000женские головные украшения
русскийrus-000избавляться от скверны
русскийrus-000истреблять
русскийrus-000канат
русскийrus-000колчан
русскийrus-000ледяное дыхание ветра
русскийrus-000лежать
русскийrus-000обрубать
русскийrus-000окрестности
русскийrus-000омываться
русскийrus-000отгонять злых духов
русскийrus-000очищать
русскийrus-000очищаться
русскийrus-000плетёный бамбуковый заслон
русскийrus-000погребальная церемония
русскийrus-000погребальный
русскийrus-000пояс для печати
русскийrus-000разноцветный бунчук
русскийrus-000распространяться
русскийrus-000расстилаться
русскийrus-000расшитый узорами
русскийrus-000совершать омовение
русскийrus-000спица
русскийrus-000стропы
русскийrus-000стряпать
русскийrus-000тесьма для печати
русскийrus-000толстая верёвка
русскийrus-000тяжи
русскийrus-000удалять грязь
русскийrus-000ударить
русскийrus-000узорчатый
русскийrus-000фартук из тиснёной кожи
русскийrus-000фтор
русскийrus-000фтористый
русскийrus-000фторный
русскийrus-000фторо-
русскийrus-000фу
русскийrus-000холодный ветер
русскийrus-000шнурок
русскийrus-000шёлковые шнуры печати
русскийrus-000
русскийrus-000
русскийrus-000
españolspa-000aljaba
españolspa-000buena fortuna
españolspa-000flúor
shqipsqi-000fluor
svenskaswe-000koger
Türkçetur-000flor
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتۇق، تولا، ئېشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقان
ئۇيغۇرچەuig-000ئالامەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئامپلىتۇدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئامەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچلىقتىن ئۆلگەن ئادەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئاھاڭ تەرجىمىسىدە ئىشلىتىلىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئورماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولجا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنمەك، بويسۇنماق، قايىل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنمەك، قايىل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىقرار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچمەك، يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇش ئەسىرى
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇيغۇن كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېڭىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېڭىشمەك، باغىرلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەستايىدىل ئىشلىمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسىر ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسىر ۋە ئولجا
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسىر ۋە ئولجا، ئەسىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسىر، ئۇرۇش ئەسىرى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەمەلىي ئەمەس
ئۇيغۇرچەuig-000ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئەن، كەڭلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەنلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەنلىك، پارچە
ئۇيغۇرچەuig-000باغىرلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بايقۇش
ئۇيغۇرچەuig-000بوخچا يۆگەيدىغان لاتا
ئۇيغۇرچەuig-000بوغمىچا
ئۇيغۇرچەuig-000بولمايدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000بويسۇندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بويسۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوينىغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر ئىچىم
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قېتىم ئىچىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىپ ئولتۇرالماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000بەخت
ئۇيغۇرچەuig-000بەخت، ئامەت، تەلەي
ئۇيغۇرچەuig-000بەلگە
ئۇيغۇرچەuig-000بەلگە، ئالامەت
ئۇيغۇرچەuig-000تامغىغا باغلانغان لېنتا
ئۇيغۇرچەuig-000تامغىغا چىگىلگەن يىپەك باغ
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاۋۇت تارتىدىغان ئارغامچا
ئۇيغۇرچەuig-000توشقان تۇتىدىغان تور
ئۇيغۇرچەuig-000توغرىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توغرىلىماق، تۈزەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تولا
ئۇيغۇرچەuig-000تومۇز كۈنلىرى
ئۇيغۇرچەuig-000تىز قاپ
ئۇيغۇرچەuig-000تىزلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تىزلىك، تىز قاپ
ئۇيغۇرچەuig-000تىلتۇمار
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇپ
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇپ، لوبو
ئۇيغۇرچەuig-000تۇمار
ئۇيغۇرچەuig-000تۇمار، تىلتۇمار
ئۇيغۇرچەuig-000تۇمۇز كۈنلىرى
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەزىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشۈرۈپ ئىسپاتلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشۈرۈپ ئىسپاتلىماق، دەلىللەپ كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەلەي
ئۇيغۇرچەuig-000تەمتەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەمتەك، يارلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تەن بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەن بەرمەك، ئىقرار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جازالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىفۇ
ئۇيغۇرچەuig-000جىيەك
ئۇيغۇرچەuig-000خىزمەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىلاپ
ئۇيغۇرچەuig-000خىلاپ، زىت
ئۇيغۇرچەuig-000دۇمباق چوكىسى
ئۇيغۇرچەuig-000دېڭىز ئىبلىسى
ئۇيغۇرچەuig-000دەلىللەپ كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رومال
ئۇيغۇرچەuig-000زىت
ئۇيغۇرچەuig-000سالام بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سالام بەرمەك، تەزىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالچە
ئۇيغۇرچەuig-000سالچە دۇمباقچىسى
ئۇيغۇرچەuig-000سىرتقى سېپىل
ئۇيغۇرچەuig-000سىلكىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سىلكىمەك، قاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىيپاپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇ ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇدا ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇنىڭ ئايلانما ھاسىل قىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000شادا
ئۇيغۇرچەuig-000شەپەرەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000غالىب كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000غالىب كەلمەك، بويسۇندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەنىمەت ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەنىيمەت ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000فتور
ئۇيغۇرچەuig-000فۇ
ئۇيغۇرچەuig-000فۇ دەرياسى
ئۇيغۇرچەuig-000فۇجياڭ دەرياسى
ئۇيغۇرچەuig-000فۇچيې پەللىسى
ئۇيغۇرچەuig-000قائىدە-نىزاملار
ئۇيغۇرچەuig-000قارىغۇياپىلاق
ئۇيغۇرچەuig-000قارىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000قاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاينام
ئۇيغۇرچەuig-000قايىل
ئۇيغۇرچەuig-000قايىل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولۋاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرغاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرغاق، جىيەك
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇق سۆلەت
ئۇيغۇرچەuig-000قۇش تۇتىدىغان تور
ئۇيغۇرچەuig-000قېيىق
ئۇيغۇرچەuig-000قېيىق، قولۋاق
ئۇيغۇرچەuig-000قەدىمكى تىز قاپ
ئۇيغۇرچەuig-000قەدىمكى تىز قاپ، تىزلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىم
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىم-كېچەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىم، كىيىم-كېچەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىمگە تىكىلگەن گۈللەر
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك سال
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك سال، سالچە
ئۇيغۇرچەuig-000كۆنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆنمەك، ماسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ، ئارتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭلىكلىك
ئۇيغۇرچەuig-000لوبو
ئۇيغۇرچەuig-000لىم
ئۇيغۇرچەuig-000لىم، لەرە
ئۇيغۇرچەuig-000لىمىت
ئۇيغۇرچەuig-000لەرە
ئۇيغۇرچەuig-000لەرە، لىم
ئۇيغۇرچەuig-000لەيلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ماس كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ماسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماندات
ئۇيغۇرچەuig-000ماندات، گۇۋاھنامە
ئۇيغۇرچەuig-000مۆكۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مۇسىبەت كىيىمى
ئۇيغۇرچەuig-000مۇسىبەت كىيىمى، قارىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇۋاپىق كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000نايىبلىق قىلغۇچى
ئۇيغۇرچەuig-000نايىبلىق قىلغۇچى، ياردەملەشكۈچى
ئۇيغۇرچەuig-000نەزىر-چىراغ
ئۇيغۇرچەuig-000ياخشىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000يار-يۆلەك بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000يار-يۆلەك بولماق، ياردەم بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم بەرمەك، يار-يۆلەك بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەملەشكۈچى
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەملەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەملەشمەك، ياردەم بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يارلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ياغلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ياغلىق، رومال، بوغمىچا
ئۇيغۇرچەuig-000ياق
ئۇيغۇرچەuig-000ياق، بولمايدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ياپماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپماق، قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپونلارنىڭ شېنداۋ دىنى مۇراسىمى
ئۇيغۇرچەuig-000ياپونىيە
ئۇيغۇرچەuig-000ياۋا ئۆردەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياۋايى ئۆردەك
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوغان ئارغامچا
ئۇيغۇرچەuig-000يوغان ئارغامچا، ئارقان
ئۇيغۇرچەuig-000يوغان ئارقان
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلىمەك، يۆلەنمەك، تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمەچ ئوت
ئۇيغۇرچەuig-000يۈزە
ئۇيغۇرچەuig-000يۈزە، يۈزەكى
ئۇيغۇرچەuig-000يۈزەكى
ئۇيغۇرچەuig-000يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپۇپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پار
ئۇيغۇرچەuig-000پارچە
ئۇيغۇرچەuig-000پارچە، پار
ئۇيغۇرچەuig-000پىستىرما
ئۇيغۇرچەuig-000پىستىرما، يوشۇرۇنماق، مۆكۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختا ئىشلىمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000پەسەيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پەسەيمەك، تۆۋەنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپماق، ئورماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەك، لىمىت
ئۇيغۇرچەuig-000گۇۋاھنامە
ئۇيغۇرچەuig-000گۇۋاھنامە بەلگە
ئۇيغۇرچەuig-000گۇەنسەيگە باغلانغان ئارغامچا
ئۇيغۇرچەuig-000گۈگۈسۈن
ئۇيغۇرچەuig-000گۈگۈسۈن، شادا
ئۇيغۇرچەuig-000ھىممەت
ئۇيغۇرچەuig-000ھىممەت، ياخشىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ھۇقۇش
ئۇيغۇرچەuig-000ھۇقۇش، بايقۇش، قارىغۇياپىلاق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق چىقىم
Uyghurcheuig-001achliqtin ölgen adem
Uyghurcheuig-001ahang terjimiside ishlitilidu
Uyghurcheuig-001alamet
Uyghurcheuig-001amet
Uyghurcheuig-001amplituda
Uyghurcheuig-001arqan
Uyghurcheuig-001artuq
Uyghurcheuig-001baghirlimaq
Uyghurcheuig-001bayqush
Uyghurcheuig-001belge
Uyghurcheuig-001bext
Uyghurcheuig-001bir ichim
Uyghurcheuig-001bir qétim ichidighan
Uyghurcheuig-001boghmicha
Uyghurcheuig-001bolmaydu
Uyghurcheuig-001boxcha yögeydighan lata
Uyghurcheuig-001boynigha almaq
Uyghurcheuig-001boysundurmaq
Uyghurcheuig-001boysunmaq
Uyghurcheuig-001bésip olturalmasliq
Uyghurcheuig-001chapmaq
Uyghurcheuig-001chek
Uyghurcheuig-001delillep körsetmek
Uyghurcheuig-001dumbaq chokisi
Uyghurcheuig-001déngiz iblisi
Uyghurcheuig-001emeliy emes
Uyghurcheuig-001emeliyetke uyghun bolmighan
Uyghurcheuig-001en
Uyghurcheuig-001enlik
Uyghurcheuig-001esir
Uyghurcheuig-001esir almaq
Uyghurcheuig-001esir we olja
Uyghurcheuig-001estayidil ishlimeslik
Uyghurcheuig-001fu
Uyghurcheuig-001fu deryasi
Uyghurcheuig-001fuchyé pellisi
Uyghurcheuig-001fujyang deryasi
Uyghurcheuig-001ghalib kelmek
Uyghurcheuig-001ghenimet almaq
Uyghurcheuig-001gheniymet almaq
Uyghurcheuig-001guenseyge baghlanʼghan arghamcha
Uyghurcheuig-001guwahname
Uyghurcheuig-001guwahname belge
Uyghurcheuig-001gügüsün
Uyghurcheuig-001himmet
Uyghurcheuig-001huqush
Uyghurcheuig-001ichmek
Uyghurcheuig-001iqrar qilmaq
Uyghurcheuig-001ishenmek
Uyghurcheuig-001jazalimaq
Uyghurcheuig-001jifu
Uyghurcheuig-001jiyek
Uyghurcheuig-001kenglik
Uyghurcheuig-001kengliklik
Uyghurcheuig-001kichik sal
Uyghurcheuig-001kiyim
Uyghurcheuig-001kiyim-kéchek
Uyghurcheuig-001kiyimge tikilgen güller
Uyghurcheuig-001könmek
Uyghurcheuig-001köp
Uyghurcheuig-001lere
Uyghurcheuig-001leylimek
Uyghurcheuig-001lim
Uyghurcheuig-001limit
Uyghurcheuig-001lobo
Uyghurcheuig-001mandat
Uyghurcheuig-001mas kelmek
Uyghurcheuig-001maslashmaq
Uyghurcheuig-001musibet kiyimi
Uyghurcheuig-001muwapiq kelmek
Uyghurcheuig-001mökünmek
Uyghurcheuig-001nayibliq qilghuchi
Uyghurcheuig-001nezir-chiragh
Uyghurcheuig-001olja almaq
Uyghurcheuig-001ormaq
Uyghurcheuig-001par
Uyghurcheuig-001parche
Uyghurcheuig-001peseymek
Uyghurcheuig-001pistirma
Uyghurcheuig-001puxta ishlimeslik
Uyghurcheuig-001qaide-nizamlar
Uyghurcheuig-001qaplimaq
Uyghurcheuig-001qaqmaq
Uyghurcheuig-001qarighuyapilaq
Uyghurcheuig-001qariliq
Uyghurcheuig-001qayil
Uyghurcheuig-001qayil bolmaq
Uyghurcheuig-001qaynam
Uyghurcheuig-001qedimki tiz qap
Uyghurcheuig-001qirghaq
Uyghurcheuig-001qolwaq
Uyghurcheuig-001quruq
Uyghurcheuig-001quruq sölet
Uyghurcheuig-001qush tutidighan tor
Uyghurcheuig-001qéyiq
Uyghurcheuig-001romal
Uyghurcheuig-001salam bermek
Uyghurcheuig-001salche
Uyghurcheuig-001salche dumbaqchisi
Uyghurcheuig-001shada
Uyghurcheuig-001shepereng
Uyghurcheuig-001silkimek
Uyghurcheuig-001sirtqi sépil
Uyghurcheuig-001siypap ötmek
Uyghurcheuig-001su üzmek
Uyghurcheuig-001suda üzmek
Uyghurcheuig-001suning aylanma hasil qilishi
Uyghurcheuig-001tamghigha baghlanʼghan lénta
Uyghurcheuig-001tamghigha chigilgen yipek bagh
Uyghurcheuig-001tawut tartidighan arghamcha
Uyghurcheuig-001tayanmaq
Uyghurcheuig-001tekshürüp ispatlimaq
Uyghurcheuig-001teley
Uyghurcheuig-001temtek
Uyghurcheuig-001ten bermek
Uyghurcheuig-001tezim qilmaq
Uyghurcheuig-001tiltumar
Uyghurcheuig-001tiz qap
Uyghurcheuig-001tizlik
Uyghurcheuig-001toghrilimaq
Uyghurcheuig-001tola
Uyghurcheuig-001tomuz künliri
Uyghurcheuig-001toshqan tutidighan tor
Uyghurcheuig-001tumar
Uyghurcheuig-001tumuz künliri
Uyghurcheuig-001turup
Uyghurcheuig-001töwenlimek
Uyghurcheuig-001tüzetmek
Uyghurcheuig-001urush esiri
Uyghurcheuig-001uyghun kelmek
Uyghurcheuig-001waqitliq
Uyghurcheuig-001waqitliq chiqim
Uyghurcheuig-001xilap
Uyghurcheuig-001xizmet qilmaq
Uyghurcheuig-001yaghliq
Uyghurcheuig-001yapmaq
Uyghurcheuig-001yaponiye
Uyghurcheuig-001yaponlarning shéndaw dini murasimi
Uyghurcheuig-001yaq
Uyghurcheuig-001yar-yölek bolmaq
Uyghurcheuig-001yardem bermek
Uyghurcheuig-001yardemleshküchi
Uyghurcheuig-001yardemleshmek
Uyghurcheuig-001yarliq
Uyghurcheuig-001yawa ördek
Uyghurcheuig-001yawayi ördek
Uyghurcheuig-001yaxshiliq
Uyghurcheuig-001yelpup ötmek
Uyghurcheuig-001yoghan arghamcha
Uyghurcheuig-001yoghan arqan
Uyghurcheuig-001yoshurunmaq
Uyghurcheuig-001yémek
Uyghurcheuig-001yögimech ot
Uyghurcheuig-001yölenmek
Uyghurcheuig-001yölimek
Uyghurcheuig-001yüze
Uyghurcheuig-001yüzeki
Uyghurcheuig-001zit
Uyghurcheuig-001éngishmek
Uyghurcheuig-001éship ketmek
Uyghurcheuig-001ötimek
tiếng Việtvie-000bao
tiếng Việtvie-000buộc
tiếng Việtvie-000bùa
tiếng Việtvie-000búp
tiếng Việtvie-000bặc
tiếng Việtvie-000bọc
tiếng Việtvie-000bức
tiếng Việtvie-000nào
tiếng Việtvie-000phu
tiếng Việtvie-000phí
tiếng Việtvie-000phó
tiếng Việtvie-000phù
tiếng Việtvie-000phúc
tiếng Việtvie-000phất
tiếng Việtvie-000phật
tiếng Việtvie-000phớt
tiếng Việtvie-000phục
tiếng Việtvie-000phụt
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001彿
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𩂕
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000巿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000彿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𩜲
gwong2dung1 wa2yue-003baak6
gwong2dung1 wa2yue-003baau1
gwong2dung1 wa2yue-003bak6
gwong2dung1 wa2yue-003bat1
gwong2dung1 wa2yue-003bat6
gwong2dung1 wa2yue-003bau1
gwong2dung1 wa2yue-003bei3
gwong2dung1 wa2yue-003bei6
gwong2dung1 wa2yue-003bok6
gwong2dung1 wa2yue-003bou6
gwong2dung1 wa2yue-003buk6
gwong2dung1 wa2yue-003bun6
gwong2dung1 wa2yue-003but6
gwong2dung1 wa2yue-003cik1
gwong2dung1 wa2yue-003faai3
gwong2dung1 wa2yue-003faak1
gwong2dung1 wa2yue-003faat1
gwong2dung1 wa2yue-003faau4
gwong2dung1 wa2yue-003fai3
gwong2dung1 wa2yue-003fan4
gwong2dung1 wa2yue-003fat1
gwong2dung1 wa2yue-003fat6
gwong2dung1 wa2yue-003fau4
gwong2dung1 wa2yue-003fu1
gwong2dung1 wa2yue-003fu2
gwong2dung1 wa2yue-003fu3
gwong2dung1 wa2yue-003fu4
gwong2dung1 wa2yue-003fu6
gwong2dung1 wa2yue-003fuk1
gwong2dung1 wa2yue-003fuk6
gwong2dung1 wa2yue-003gaat1
gwong2dung1 wa2yue-003gwai2
gwong2dung1 wa2yue-003heoi6
gwong2dung1 wa2yue-003kut3
gwong2dung1 wa2yue-003maan5
gwong2dung1 wa2yue-003man5
gwong2dung1 wa2yue-003mat6
gwong2dung1 wa2yue-003ngaat6
gwong2dung1 wa2yue-003o1
gwong2dung1 wa2yue-003pak3
gwong2dung1 wa2yue-003ping4
gwong2dung1 wa2yue-003piu5
gwong2dung1 wa2yue-003po4
gwong2dung1 wa2yue-003pok3
gwong2dung1 wa2yue-003pui4
gwong2dung1 wa2yue-003si5
gwong2dung1 wa2yue-003teoi4
gwong2dung1 wa2yue-003waan4
gwong2dung1 wa2yue-003wui6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004巿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𫚒
Tien-paozyg-000föu²¹
Tien-paozyg-000föu³¹
Fuzyg-001föu³¹
Yangzhouzyg-002fou⁵³
Minzyg-003fu⁵⁵
Nongzyg-004föu³¹
Zongzyg-007fu⁴⁴
Nongʼanzyg-008fəu³³
Zhazhouzyg-011föu³²


PanLex

PanLex-PanLinx