PanLinx

tiếng Việtvie-000
xác đáng
Englisheng-000accurate
Englisheng-000accurately
Englisheng-000exact
Englisheng-000relevant
Englisheng-000true
françaisfra-000heureux
françaisfra-000judicieux
françaisfra-000juste
françaisfra-000pertinent
italianoita-000pertinente
bokmålnob-000rettferdig
русскийrus-000веский
русскийrus-000дельный
русскийrus-000заслуженный
русскийrus-000меткий
русскийrus-000меткость
русскийrus-000неопровержимый
русскийrus-000обоснованный
русскийrus-000основательный
русскийrus-000полновесный
русскийrus-000понятный
русскийrus-000состоятельность
русскийrus-000состоятельный
русскийrus-000тонкость
русскийrus-000убедительно
русскийrus-000убедительный
tiếng Việtvie-000chính xác
tiếng Việtvie-000chính đáng
tiếng Việtvie-000chứng minh đầy đủ
tiếng Việtvie-000có căn cứ
tiếng Việtvie-000có cơ sở
tiếng Việtvie-000có lý lẽ
tiếng Việtvie-000có sức nặng
tiếng Việtvie-000có sức thuyết phục
tiếng Việtvie-000có đủ sức nặng
tiếng Việtvie-000hiển nhiên
tiếng Việtvie-000luận chứng rõ ràng
tiếng Việtvie-000làm phải tin
tiếng Việtvie-000lập luận vững vàng
tiếng Việtvie-000lớn
tiếng Việtvie-000nặng
tiếng Việtvie-000sâu sắc
tiếng Việtvie-000sắc bén
tiếng Việtvie-000sắc sảo
tiếng Việtvie-000thiết thực
tiếng Việtvie-000thích hợp
tiếng Việtvie-000thích đang
tiếng Việtvie-000thích đáng
tiếng Việtvie-000thật sự
tiếng Việtvie-000tinh thạo
tiếng Việtvie-000tinh tường
tiếng Việtvie-000to
tiếng Việtvie-000to lớn
tiếng Việtvie-000vững vàng
tiếng Việtvie-000xác cứ
tiếng Việtvie-000xác thực
tiếng Việtvie-000đáng tin
tiếng Việtvie-000đích đáng
tiếng Việtvie-000đúng
tiếng Việtvie-000đúng chỗ
tiếng Việtvie-000đúng đắn
tiếng Việtvie-000đầy đủ
tiếng Việtvie-000đủ trọng lượng
𡨸儒vie-001確當


PanLex

PanLex-PanLinx