PanLinx

Hànyǔcmn-003
xie4
U+art-25434A0
U+art-25434D4
U+art-254350E
U+art-2543562
U+art-2543591
U+art-2543670
U+art-2543738
U+art-2543792
U+art-2543795
U+art-254385C
U+art-25438EF
U+art-25438F0
U+art-25439AA
U+art-2543A1D
U+art-2543C14
U+art-2543C21
U+art-2543C4C
U+art-2543CE6
U+art-2543CFF
U+art-2543D2C
U+art-2543D2E
U+art-2543D3D
U+art-2543E09
U+art-2543F4A
U+art-2543F73
U+art-25441CB
U+art-254424F
U+art-2544263
U+art-254429D
U+art-2544356
U+art-2544388
U+art-254443C
U+art-2544548
U+art-2544575
U+art-254464A
U+art-254465D
U+art-25446B3
U+art-25446B8
U+art-2544795
U+art-25448A1
U+art-25448C3
U+art-254498F
U+art-2544991
U+art-2544A67
U+art-2544AA5
U+art-2544C51
U+art-2544C92
U+art-2544D66
U+art-2544EB5
U+art-2544F33
U+art-254505E
U+art-2545070
U+art-25450C1
U+art-25452BE
U+art-2545368
U+art-2545378
U+art-254586E
U+art-2545951
U+art-254598E
U+art-2545A0E
U+art-2545A9F
U+art-2545BEB
U+art-2545C51
U+art-2545C5C
U+art-2545C5F
U+art-2545C67
U+art-2545DB0
U+art-2545EE8
U+art-2545FA2
U+art-25460F5
U+art-25461C8
U+art-25462AF
U+art-25463F3
U+art-25465BA
U+art-25466AC
U+art-25467BB
U+art-2546827
U+art-25468B0
U+art-2546954
U+art-254696A
U+art-254698D
U+art-25469AD
U+art-25469F7
U+art-2546A27
U+art-2546A9E
U+art-2546CC4
U+art-2546CFB
U+art-2546D29
U+art-2546E2B
U+art-2546E89
U+art-2546F70
U+art-2546FA5
U+art-2547009
U+art-2547023
U+art-254707A
U+art-25470A7
U+art-254710E
U+art-25471EE
U+art-2547215
U+art-254736C
U+art-25475B6
U+art-2547944
U+art-25479BC
U+art-2547C4D
U+art-2547CCF
U+art-2547D07
U+art-2547D32
U+art-2547D4F
U+art-2547D6C
U+art-2547DE4
U+art-2547EA5
U+art-2547EC1
U+art-2547F37
U+art-25485A2
U+art-25485A4
U+art-2548728
U+art-2548751
U+art-25487F9
U+art-254880F
U+art-2548878
U+art-25488CC
U+art-254893B
U+art-25489DF
U+art-25489E3
U+art-25489E7
U+art-2548A4D
U+art-2548ADC
U+art-2548B11
U+art-2548B1D
U+art-2548C0D
U+art-2548C22
U+art-2548C6B
U+art-2548DEC
U+art-2548E9E
U+art-2548EA0
U+art-2548FE6
U+art-2549082
U+art-25496B0
U+art-254977E
U+art-25497A2
U+art-25497D8
U+art-25497F0
U+art-25499ED
U+art-25499F4
U+art-2549A87
U+art-2549AB1
U+art-2549B7C
U+art-2549C4B
U+art-2549F58
U+art-2549F5B
U+art-2549F65
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000㳿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001葒草
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003bao1
Hànyǔcmn-003che4
Hànyǔcmn-003die2
Hànyǔcmn-003die4
Hànyǔcmn-003duo4
Hànyǔcmn-003fou2
Hànyǔcmn-003fu1
Hànyǔcmn-003fu2
Hànyǔcmn-003fu4
Hànyǔcmn-003ga4
Hànyǔcmn-003gai4
Hànyǔcmn-003ge1
Hànyǔcmn-003ha3
Hànyǔcmn-003hai4
Hànyǔcmn-003han4
Hànyǔcmn-003he2
Hànyǔcmn-003hu2
Hànyǔcmn-003hua4
Hànyǔcmn-003hui2
Hànyǔcmn-003hui4
Hànyǔcmn-003ji2
Hànyǔcmn-003jia1
Hànyǔcmn-003jia2
Hànyǔcmn-003jie1
Hànyǔcmn-003jie2
Hànyǔcmn-003jie3
Hànyǔcmn-003jie4
Hànyǔcmn-003ju4
Hànyǔcmn-003kai1
Hànyǔcmn-003kuai1
Hànyǔcmn-003kui3
Hànyǔcmn-003kui4
Hànyǔcmn-003lun3
Hànyǔcmn-003na3
Hànyǔcmn-003nie4
Hànyǔcmn-003nou3
Hànyǔcmn-003pao1
Hànyǔcmn-003qi1
Hànyǔcmn-003qi3
Hànyǔcmn-003qi4
Hànyǔcmn-003qie1
Hànyǔcmn-003qie3
Hànyǔcmn-003qie4
Hànyǔcmn-003qu1
Hànyǔcmn-003ran3
Hànyǔcmn-003ru2
Hànyǔcmn-003sa3
Hànyǔcmn-003sha1
Hànyǔcmn-003she4
Hànyǔcmn-003shi4
Hànyǔcmn-003shu1
Hànyǔcmn-003su4
Hànyǔcmn-003ta4
Hànyǔcmn-003ti4
Hànyǔcmn-003tie1
Hànyǔcmn-003xi1
Hànyǔcmn-003xi2
Hànyǔcmn-003xi3
Hànyǔcmn-003xi4
Hànyǔcmn-003xia4
Hànyǔcmn-003xiao4
Hànyǔcmn-003xie1
Hànyǔcmn-003xie2
Hànyǔcmn-003xie3
Hànyǔcmn-003xu1
Hànyǔcmn-003xu3
Hànyǔcmn-003xu4
Hànyǔcmn-003xue1
Hànyǔcmn-003xue2
Hànyǔcmn-003xue3
Hànyǔcmn-003xue4
Hànyǔcmn-003yan3
Hànyǔcmn-003ye2
Hànyǔcmn-003ye4
Hànyǔcmn-003yi4
Hànyǔcmn-003yin4
Hànyǔcmn-003yu2
Hànyǔcmn-003yu4
Hànyǔcmn-003zha1
Hànyǔcmn-003zha2
Hànyǔcmn-003zhi4
Deutschdeu-000Diarrhö
Deutschdeu-000Diarrhöe
Deutschdeu-000Durchfall
Deutschdeu-000Dysenterie
Deutschdeu-000Eintracht
Deutschdeu-000Feilspäne
Deutschdeu-000Flüsschen
Deutschdeu-000Harmonie
Deutschdeu-000Krabbe
Deutschdeu-000Krebs
Deutschdeu-000Krume
Deutschdeu-000Leine
Deutschdeu-000Pavillon
Deutschdeu-000Ruhr
Deutschdeu-000Schalotte
Deutschdeu-000Schlüssel
Deutschdeu-000Stanzabfall
Deutschdeu-000Tools
Deutschdeu-000Xie
Deutschdeu-000ablösen
Deutschdeu-000anleinen
Deutschdeu-000ausplaudern
Deutschdeu-000entfernen
Deutschdeu-000enthüllen
Deutschdeu-000fliessen
Deutschdeu-000gehen
Deutschdeu-000geringfügig
Deutschdeu-000laufen
Deutschdeu-000liederlich
Deutschdeu-000troika
Deutschdeu-000unbedeutend
Deutschdeu-000unzüchtig
Deutschdeu-000verblühen
Deutschdeu-000vertrocknen
Deutschdeu-000welken
Englisheng-000Brachyura
Englisheng-000accuse
Englisheng-000acquainted with
Englisheng-000adopt
Englisheng-000afraid
Englisheng-000agreement
Englisheng-000amaze
Englisheng-000arbor
Englisheng-000arid
Englisheng-000ashes
Englisheng-000at ease
Englisheng-000axis
Englisheng-000banish
Englisheng-000bind
Englisheng-000bits
Englisheng-000blend
Englisheng-000bold
Englisheng-000bond
Englisheng-000bonds
Englisheng-000books
Englisheng-000broken up
Englisheng-000bullet
Englisheng-000burst
Englisheng-000butterfly
Englisheng-000candle end
Englisheng-000care
Englisheng-000carve
Englisheng-000census
Englisheng-000charge
Englisheng-000cheat
Englisheng-000chips
Englisheng-000clogs
Englisheng-000comfort
Englisheng-000comfortable
Englisheng-000compatible
Englisheng-000complaint
Englisheng-000contract
Englisheng-000contracted
Englisheng-000cord
Englisheng-000courageous
Englisheng-000crab
Englisheng-000crumbs
Englisheng-000cut
Englisheng-000cut apart
Englisheng-000dangerous
Englisheng-000decline
Englisheng-000defeat
Englisheng-000delighted
Englisheng-000diarrhea
Englisheng-000dirty
Englisheng-000disease
Englisheng-000disgrace
Englisheng-000disperse
Englisheng-000dissipate
Englisheng-000divide
Englisheng-000do not know
Englisheng-000drain
Englisheng-000drawer
Englisheng-000drip
Englisheng-000drum
Englisheng-000dry
Englisheng-000dysentery
Englisheng-000edible mushroom
Englisheng-000eliminate
Englisheng-000engrave
Englisheng-000envy
Englisheng-000espionage
Englisheng-000estimate
Englisheng-000excess
Englisheng-000exile
Englisheng-000extravagant
Englisheng-000fade
Englisheng-000familiar
Englisheng-000fast
Englisheng-000fearful
Englisheng-000fetters
Englisheng-000filthy
Englisheng-000fish
Englisheng-000flounder
Englisheng-000flutter
Englisheng-000flying
Englisheng-000forward
Englisheng-000fragments
Englisheng-000frighten
Englisheng-000garrulous
Englisheng-000gatepost
Englisheng-000get angry
Englisheng-000get rid of
Englisheng-000glib
Englisheng-000good
Englisheng-000gorge
Englisheng-000government building
Englisheng-000government office
Englisheng-000grasp
Englisheng-000gray
Englisheng-000grudge
Englisheng-000happy
Englisheng-000harmonious
Englisheng-000harmonise
Englisheng-000hasty
Englisheng-000have loose bowels
Englisheng-000hesitate
Englisheng-000hold
Englisheng-000illness
Englisheng-000impatient
Englisheng-000impeach
Englisheng-000implements
Englisheng-000inattentive
Englisheng-000intimate
Englisheng-000irrigate
Englisheng-000just now
Englisheng-000keen
Englisheng-000kiosk
Englisheng-000lay down
Englisheng-000leak
Englisheng-000leak out
Englisheng-000left over
Englisheng-000lie
Englisheng-000lightsome
Englisheng-000limp
Englisheng-000list
Englisheng-000look down upon
Englisheng-000loosen
Englisheng-000loquacious
Englisheng-000low
Englisheng-000lust after
Englisheng-000lusty
Englisheng-000machinery
Englisheng-000machines
Englisheng-000marshy land
Englisheng-000marvel
Englisheng-000meet by chance
Englisheng-000mind
Englisheng-000mist
Englisheng-000narrow
Englisheng-000negligent
Englisheng-000notch
Englisheng-000oak
Englisheng-000odds and ends
Englisheng-000parched
Englisheng-000pavilion
Englisheng-000pleased
Englisheng-000post
Englisheng-000proceeding
Englisheng-000promptly
Englisheng-000public office
Englisheng-000quickly
Englisheng-000ragged
Englisheng-000rash
Englisheng-000rattle
Englisheng-000record
Englisheng-000register
Englisheng-000reins
Englisheng-000relaxed
Englisheng-000release
Englisheng-000remainder
Englisheng-000remiss
Englisheng-000remove
Englisheng-000resign
Englisheng-000retire from office
Englisheng-000reveal
Englisheng-000river
Englisheng-000rub
Englisheng-000same as
Englisheng-000scare
Englisheng-000scatter
Englisheng-000scattered
Englisheng-000select
Englisheng-000shackles
Englisheng-000shake
Englisheng-000shame
Englisheng-000sharp
Englisheng-000shock
Englisheng-000shout at
Englisheng-000slight
Englisheng-000small
Englisheng-000sole
Englisheng-000soon
Englisheng-000spying
Englisheng-000stake
Englisheng-000startle
Englisheng-000stop
Englisheng-000strong
Englisheng-000surplus
Englisheng-000surprise
Englisheng-000take
Englisheng-000talkative
Englisheng-000terrify
Englisheng-000thank
Englisheng-000tie up
Englisheng-000timorous
Englisheng-000travel
Englisheng-000trifles
Englisheng-000undergarments
Englisheng-000underwear
Englisheng-000undress
Englisheng-000unfasten
Englisheng-000unjust
Englisheng-000unload
Englisheng-000unrestrained
Englisheng-000vapor
Englisheng-000vent
Englisheng-000very angry
Englisheng-000virtuous
Englisheng-000voluble
Englisheng-000volumes
Englisheng-000walk
Englisheng-000walking
Englisheng-000walrus
Englisheng-000wash
Englisheng-000water
Englisheng-000water current
Englisheng-000water flow
Englisheng-000wave
Englisheng-000weapons
Englisheng-000wedge
Englisheng-000wing of a door
Englisheng-000wipe
Englisheng-000wither
Englisheng-000wonder
Englisheng-000wooden shoes
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
Hagfa Pinyimhak-002cia3
Hagfa Pinyimhak-002cia5
Hagfa Pinyimhak-002cia6
Hagfa Pinyimhak-002ciap8
Hagfa Pinyimhak-002cit8
Hagfa Pinyimhak-002feu2
Hagfa Pinyimhak-002ga1
Hagfa Pinyimhak-002gai3
Hagfa Pinyimhak-002gai5
Hagfa Pinyimhak-002gai6
Hagfa Pinyimhak-002gap7
Hagfa Pinyimhak-002get7
Hagfa Pinyimhak-002giai5
Hagfa Pinyimhak-002giap7
Hagfa Pinyimhak-002giet7
Hagfa Pinyimhak-002gui1
Hagfa Pinyimhak-002gwa5
Hagfa Pinyimhak-002gwi3
Hagfa Pinyimhak-002hai2
Hagfa Pinyimhak-002hai3
Hagfa Pinyimhak-002hai5
Hagfa Pinyimhak-002hai6
Hagfa Pinyimhak-002het7
Hagfa Pinyimhak-002het8
Hagfa Pinyimhak-002i5
Hagfa Pinyimhak-002jap8
Hagfa Pinyimhak-002ji2
Hagfa Pinyimhak-002ji3
Hagfa Pinyimhak-002ji5
Hagfa Pinyimhak-002kai3
Hagfa Pinyimhak-002ke3
Hagfa Pinyimhak-002ke5
Hagfa Pinyimhak-002ki1
Hagfa Pinyimhak-002kiai3
Hagfa Pinyimhak-002kie3
Hagfa Pinyimhak-002kie5
Hagfa Pinyimhak-002kie6
Hagfa Pinyimhak-002kui3
Hagfa Pinyimhak-002kui5
Hagfa Pinyimhak-002kwi5
Hagfa Pinyimhak-002kwui3
Hagfa Pinyimhak-002k’e3
Hagfa Pinyimhak-002k’e5
Hagfa Pinyimhak-002k’ie5
Hagfa Pinyimhak-002k’ieu1
Hagfa Pinyimhak-002k’ieu5
Hagfa Pinyimhak-002k’wui5
Hagfa Pinyimhak-002nget7
Hagfa Pinyimhak-002ngiap7
Hagfa Pinyimhak-002ngiet7
Hagfa Pinyimhak-002rap8
Hagfa Pinyimhak-002ri2
Hagfa Pinyimhak-002ri3
Hagfa Pinyimhak-002ri5
Hagfa Pinyimhak-002ri6
Hagfa Pinyimhak-002set7
Hagfa Pinyimhak-002ship7
Hagfa Pinyimhak-002sia1
Hagfa Pinyimhak-002sia3
Hagfa Pinyimhak-002sia5
Hagfa Pinyimhak-002siap7
Hagfa Pinyimhak-002siap8
Hagfa Pinyimhak-002siat7
Hagfa Pinyimhak-002siau1
Hagfa Pinyimhak-002siet7
Hagfa Pinyimhak-002siet8
Hagfa Pinyimhak-002sip7
Hagfa Pinyimhak-002sit7
Hagfa Pinyimhak-002sit8
Hagfa Pinyimhak-002sut7
Hagfa Pinyimhak-002tai5
Hagfa Pinyimhak-002ti5
Hagfa Pinyimhak-002tiap7
Hagfa Pinyimhak-002tiap8
Hagfa Pinyimhak-002to3
Hagfa Pinyimhak-002va1
Hagfa Pinyimhak-002za1
Hagfa Pinyimhak-002zit8
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
Latina Novalat-003Allium bakeri
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000葒草
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003aai3
gwong2dung1 wa2yue-003aam2
gwong2dung1 wa2yue-003ai3
gwong2dung1 wa2yue-003ce2
gwong2dung1 wa2yue-003ce5
gwong2dung1 wa2yue-003ce6
gwong2dung1 wa2yue-003cin2
gwong2dung1 wa2yue-003cing4
gwong2dung1 wa2yue-003cit3
gwong2dung1 wa2yue-003co3
gwong2dung1 wa2yue-003dip6
gwong2dung1 wa2yue-003faau4
gwong2dung1 wa2yue-003fau4
gwong2dung1 wa2yue-003fu1
gwong2dung1 wa2yue-003gaa1
gwong2dung1 wa2yue-003gaai1
gwong2dung1 wa2yue-003gaai2
gwong2dung1 wa2yue-003gaai3
gwong2dung1 wa2yue-003gaap3
gwong2dung1 wa2yue-003gat1
gwong2dung1 wa2yue-003git3
gwong2dung1 wa2yue-003goi3
gwong2dung1 wa2yue-003gyun1
gwong2dung1 wa2yue-003haai3
gwong2dung1 wa2yue-003haai5
gwong2dung1 wa2yue-003haai6
gwong2dung1 wa2yue-003haap6
gwong2dung1 wa2yue-003hai5
gwong2dung1 wa2yue-003hai6
gwong2dung1 wa2yue-003hat1
gwong2dung1 wa2yue-003hat6
gwong2dung1 wa2yue-003hei3
gwong2dung1 wa2yue-003heoi1
gwong2dung1 wa2yue-003hit3
gwong2dung1 wa2yue-003hoi4
gwong2dung1 wa2yue-003hoi5
gwong2dung1 wa2yue-003hoi6
gwong2dung1 wa2yue-003hyut3
gwong2dung1 wa2yue-003jai6
gwong2dung1 wa2yue-003ji6
gwong2dung1 wa2yue-003jip3
gwong2dung1 wa2yue-003jip6
gwong2dung1 wa2yue-003jit6
gwong2dung1 wa2yue-003jyu4
gwong2dung1 wa2yue-003jyu5
gwong2dung1 wa2yue-003jyu6
gwong2dung1 wa2yue-003kai2
gwong2dung1 wa2yue-003kai3
gwong2dung1 wa2yue-003keoi1
gwong2dung1 wa2yue-003kit3
gwong2dung1 wa2yue-003koi3
gwong2dung1 wa2yue-003kui2
gwong2dung1 wa2yue-003kwai2
gwong2dung1 wa2yue-003kwan2
gwong2dung1 wa2yue-003kwui2
gwong2dung1 wa2yue-003lei5
gwong2dung1 wa2yue-003leoi5
gwong2dung1 wa2yue-003lip6
gwong2dung1 wa2yue-003nau4
gwong2dung1 wa2yue-003ngaat6
gwong2dung1 wa2yue-003ngai3
gwong2dung1 wa2yue-003ngai4
gwong2dung1 wa2yue-003nip6
gwong2dung1 wa2yue-003pau4
gwong2dung1 wa2yue-003saat3
gwong2dung1 wa2yue-003san1
gwong2dung1 wa2yue-003sat1
gwong2dung1 wa2yue-003se2
gwong2dung1 wa2yue-003se3
gwong2dung1 wa2yue-003seoi1
gwong2dung1 wa2yue-003seot1
gwong2dung1 wa2yue-003sik1
gwong2dung1 wa2yue-003sip3
gwong2dung1 wa2yue-003sit3
gwong2dung1 wa2yue-003sou3
gwong2dung1 wa2yue-003syut3
gwong2dung1 wa2yue-003tai3
gwong2dung1 wa2yue-003waa6
gwong2dung1 wa2yue-003waai6
gwong2dung1 wa2yue-003zaa1
gwong2dung1 wa2yue-003zaai6
gwong2dung1 wa2yue-003zaap6
gwong2dung1 wa2yue-003ze6
gwong2dung1 wa2yue-003zi3
gwong2dung1 wa2yue-003zik6
gwong2dung1 wa2yue-003zim1
gwong2dung1 wa2yue-003zip6
gwong2dung1 wa2yue-003zit6
gwong2dung1 wa2yue-003zyu1
gwong2dung1 wa2yue-003zyu4
gwong2dung1 wa2yue-003zyut6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004㳿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx